Copyright 2017 - Qualify Joomla 3.4 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba
 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

 • slide

6 d. 13 val. 64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo mokinių darbų vertinimas.

7 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

8 d. 14 val. Lietuvių k. ir literatūros mokytojų grupės pasitarimas dėl konferencijos, skirtos Česlovui Milošui, organizavimo.

9 d. 14 val. Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

10 d. 9 val. 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

10 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui“. Lektorė - Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja.

10 d. 12 val. Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas“. Lektorė - dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

10 d. Rajono 4-ų klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą" (3-asis turas).   

1-2 d. 9 val. Seminaras J.Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytojams: „Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą (galimybės, būdai, priemonės)“.  Lektorės: mokytoja metodininkė Rita Kareivienė, mokytoja metodininkė Gitana Juškienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija.

2 d.  15,30 val. Gerosios patirties renginys (atvira pamoka): „Žmogaus figūros proporcijų piešimas“.  Pamoką veda mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla.

3 d. 10 val. 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

3 d. 11 val. Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: „Emocinio intelekto lavinimas“. Lektorius - Zuarguss Klororuss, Emocinio intelekto centras.

3 d. Individualūs mokymai: „Pozityvi tėvystė“.  Mokymus veda vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (5-asis seminaras). Lektorė – logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

23 d. 13 val. 55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados  rajono etapo darbų vertinimas.

25 d. 9 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9 - 12 kl.).

25 d. 14 val. Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

26 d. 10 val. Paskaita socialiniams pedagogams: „Socialinis pedagogas ikimokyklinėje įstaigoje. Patirtis ir galimybės“. Lektorė – socialinė pedagogė Rasa Kvederienė, Kėdainių l/d „Pasaka“.

26  d.  12 val. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas.

26 d. 13 val. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (9 - 12 kl.) darbų vertinimas.

27 d. 10 val. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos etapo I-oji dalis. Dalyvauja:

 • Deividas Tamkus, 12 kl., Kėdainių „Atžalyno” gimnazija;
 • Donatas Černikauskas, 9 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
 • Airidas Kutra, 10 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
 • Martynas Jodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
 • Lukas Juodeika, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija;
 • Viktorija Varnaitė, 12 kl., Kėdainių šviesioji gimnazija.  

28 d. 10 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos pedagogams:  „Mokyklos veiklos gerinimas: ko reikia, kad būtume aktyvūs, draugiški, bendraujantys ir bendradarbiaujantys?“. Lektorius – eduk. m. magistras Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kuriems reikalinga pažyma apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymus, iki vasario 3 d. reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • tėvų sutikimą;
 • ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);
 • rašto darbus.

Dokumentus pristatyti Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialiąjai pedagogei Jurgitai Vaitelytei (9 kabinetas.)

16 d. 13 val. 50 - osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados  rajono etapo darbų vertinimas.

20 d. 9 val. NEĮVYKS. Seminaras Kėdainių vaikų globos namų ,,Saulutė” bendruomenės nariams: ,,Pedagogų  perdegimo sindromas: prevencija ir atsparumo stiprinimas“. Lektorius - psichologijos magistras Vytis Valantinas, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras.

20 d. 9 val. 55 - osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas.

21 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (4-asis seminaras). Lektorė - specialioji pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.