Informacija dėl PUPP/BRANDOS egzaminų pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai rengia pažymas dėl PUP/brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Iki 2021 m. vasario 1 d.  prašome pateikti šiuos dokumentus: 1.     Mokinio tėvų (arba mokinio, jei jis pilnametis) prašymą dėl PUPP/brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo (forma pridedama); 2.     Ugdymosi pasiekimų…