2021 sausio

Algoritmas

Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengė algoritmą, kuris leis pedagogams, mokykloms ir kitoms atsakingoms institucijoms efektyviau padėti mokiniams, susiduriantiems su nuotolinio mokymosi metu kylančiomis problemomis.    Į pagalbą jas sprendžiant įsitraukia pedagogai, mokyklos administracija ir, jei reikia, – savivaldybės administracija. Sudarant individualų pagalbos planą, teikiant paslaugas mokiniui ir jo šeimai,…

Pagalbos teikimo galimybės karantino metu

Sausio 20 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai  ir Kauno miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais dalyvavo nuotolinėje diskusijoje tema „Pagalbos teikimo galimybės karantino metu”.  Pasidalinome darbo patirtimi, aptarėme nuotolinio darbo iššūkius, pagalbos teikimo tėvams, vaikams bei pedagogams galimybes.  

Kėdainių rajono savivaldybės skelbimas

Kėdainių rajono savivaldybės meras skelbia konkursą Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Konkurso paskelbimo data – 2021 m. sausio 20 d. Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. gegužės 6 d. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, kokius, kur ir iki kada reikia pateikti dokumentus, sužinosite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt, skyrelyje Konkursai….

Skip to content