2021 vasario

Metodinė konsultacinė diena

Vasario 18 d. Nacionalinės švietimo agentūros įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų komandai. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos vertinimo aspektai, metodikų taikymo galimybės bei rekomendacijos dėl specialiojo ugdymosi ar švietimo pagalbos skyrimo. Specialistai išanalizavo sudėtingus vaikų raidos įvertinimo…

„Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas”

Vasario 18 d. virš 30 rajono ugdymo įstaigų vadovų, pavaduotojų, mokytojų atsakingų už kvalifikacijos tobulinimą dalyvavo konsultacijoje „Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas”. Buvo pristatytos programų įgyvendinimo formos, dokumentai, atsakyta į klausimus.

Skip to content