2021 balandžio

Konsultacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams

Kviečiame mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, dirbančius su klausos sutrikimų turinčiais vaikais, 2021 m. gegužės 6 d.  15 val.  dalyvauti surdopedagogo konsultacijoje ,,Patarimai pedagogams, ugdantiems klausos sutrikimus turintį mokinį“. Konsultacijas teiks Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogės metodininkės Jūratė Virkutienė ir  Laimutė Gervinskienė. Registracija vyksta iki gegužės 4 d.  el. p. surdokonsultacija@gmail.com    nurodant vardą,…

Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas

Kviečiame dalyvauti seminare  „Struktūruotas autizmą turinčių vaikų ugdymas“ (ilgalaikės programos „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas matuojant kiekvieno mokinio pažangą“ pirmas modulis).   Seminaras vyks balandžio 26 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaro kaina 16 Eur Dalyviai registruojasi https://www.semiplius.lt/ Dalyviai neturintys paskiros https://www.semiplius.lt/  registruojasi el. p. d.ceidiene@gmail.com Užsiregistravusiems ir 2021 m. balandžio 23…

Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“

Prielinksnių vartojimas https://learningapps.org/display?v=p3i9k231321   Garsų S-Š diferencijavimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=p0q05gub221   Garsų Z-Ž diferencijavimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=pura0i7ck21   Garsų [t]-[d] skyrimas žodžiuose  https://learningapps.org/display?v=pss1wo9o321   Garsų [k]-[g] skyrimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=pehjmptnj21   Daugiareikšmių daiktavardžių supratimas https://learningapps.org/display?v=p111hcu7321 Vyr. logopedė Monika Unikaitė

Skip to content