2021 rugsėjo

Ankstyvoji intervencija

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė Arūnė Jakutienė kartu su Kėdainių visuomenės sveikatos biuro specialistais dalyvauja Ankstyvosios intervencijos programoje. Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala…

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminis rudens forumas

Rugsėjo 17-tą dieną Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko Kėdainių rajono mokinių tarybos rinkiminis mokinių savivaldų forumas. Renginį atidarėme Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio ir Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Justinos Koriznaitės sveikinimo žodžiais bei LMS himnu.  Kadenciją baigianti pirmininkė Aistė Valevičiūtė pristatė  KRMT veiklos metinę ataskaitą.  Džiugu, kad išklausius ji buvo patvirtinta…

„Padėsiu mokyti(s)“

Mokiniai į klases sugrįžo, tačiau nuotolinio mokymosi sukelti sunkumai išliko aktualūs Nors mokiniai nuo šio rugsėjo grįžo į klases, pandemijos bei nuotolinio mokymo(si) iššūkiai, su kuriais teko susidurti visai švietimo bendruomenei, vis dar išliko aktualūs. Įvedus nuotolinį mokymą(si), mokiniai patyrė įvairiausių sunkumų – pablogėjo tiek emocinė, tiek fizinė sveikata, trūko kontakto su mokytojais ir bendraamžiais,…

Mokymai „Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose”

Mokymo programos tikslas – išnagrinėti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus, kurie taikomi nuo 2021-09-01. Šie pakeitimai dar kartą keičia darbo apmokėjimo tvarką švietimo įstaigų darbuotojams, todėl svarbu įvertinti ne tik šio įstatymo pokyčius bei ir tinkamai įforminti vidinius įstaigos dokumentus, tinkamai taikyti Darbo kodekso nuostatas keičiant būtinąsias ir…

Skip to content