2021 spalio

Projektas „Turi profesiją – turi ateitį!“

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) ESF projekte „Turi profesiją – turi ateitį!“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001) Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V-950 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų…

Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Rudens forumas-21

Kėdainių rajono mokinių taryba (KRMT) spalio 15-17 dienomis dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos Rudens forume, kuris vyko Klaipėdoje. Renginio metu buvo pristatytos LMS inicijuotos ir pradėtos vykdyti programos „Laikas jausti“ veiklos. Vyko diskusija emocinės sveikatos ir mikroklimato mokyklose temomis. Įvairiose darbo grupėse dalyviai tobulino savo kompetencijas bei dalijosi patirtimi su kitų miestų moksleiviais. Mūsų komanda dalyvavo…

Skip to content