2022 kovo

Kėdainių rajono mokinių tarybos ataskaitinis mokinių savivaldų forumas

Kovo 9-tą dieną Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Kėdainių rajono mokinių tarybos ataskaitinis mokinių savivaldų forumas.  Renginio pradžioje dalyvius pasveikino Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė ir KRMT koordinatorė Vilija Girdauskaitė.  Forumo pirmininke buvo išrinkta Skaistė Elinskaitė. KRMT pirmininkė Kamilė Vaiciukevičiūtė pristatė Kėdainių rajono mokinių tarybos pusės metų veiklos ataskaitą. Susirinkusiems mokinių savivaldų…

SKELBIMAS LAISVAI PSICHOLOGO DARBO VIETAI UŽIMTI

Darbo pobūdis: įvertinti ir padėti spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais; teikti mobilią psichologinę pagalbą ir paramą; vykdyti psichologinį pedagoginį švietimą; vykdyti psichologinių problemų prevenciją. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 6 priedu….

Skip to content