Mieli mokytojai, švietimo pagalbos specialistai,

ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu daugeliui mūsų yra naujas iššūkis. Iššūkis, kurį lengviau galėsime įveikti KARTU. Kiekvienas mūsų turime unikalią savo darbo patirtį, todėl kviečiame PASIDALINTI. Šioje svetainėje talpinsime Jūsų praktinio darbo pavyzdžius apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu.  Rašykite Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistui, kuruojančiam jūsų srities rajono metodinį būrelį. Veikime kartu!

Bendra informacija ir nuorodos

KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU REFLEKSIJOSE

 
Maloniai kviečiame įvairių dalykų mokytojus ir kitus pedagoginius darbuotojus registruotis ir dalyvauti mokymo nuotoliniu būdu refleksijose, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.
 
Refleksijos laikas ir registracija (baigiama dieną prieš renginį).
Prisijungimo adresas užpildžiusiems anketą dalyviams bus atsiųstas el. paštu.
2020 m. balandžio 6 d. (pirmadienį) 14.00 val. šokio, teatro mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 6 d. (pirmadienį) 16.00 val. technologijų (tekstilė, mityba) mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 6 d. (pirmadienis) 16.00 val. dailės mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 7 d. (antradienis) 14.00 val. muzikos mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 7 d. (antradienis) 14.00 val. fizinio ugdymo mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 7 d. (antradienis) 16.00 val. technologijų (konstrukcinės medžiagos, elektronika) mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 7 d. (antradienis) 16.00 val. lietuvių kalbos mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 8 d. (trečiadienis) 14.00 val. gamtamokslinio ugdymo mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 8 d. (trečiadienis) 14.00 val. dorinio ugdymo mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 8 d. (trečiadienis) 16.00 val. matematikos mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 8 d. (trečiadienis) 16.00 val. tautinių mažumų gimtosios (lenkų) kalbos mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 9 d. (ketvirtadienis) 14.00 val. informacinių technologijų mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 9 d. (ketvirtadienis) 14.00 val. istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 9 d. (ketvirtadienis) 16.00 val. geografijos mokytojams. Registracija.
2020 m. balandžio 9 d. (ketvirtadienis) 16.00 val. tautinių mažumų gimtųjų (baltarusių ir rusų) kalbų mokytojams. Registracija.
Užsienio kalbų mokytojai registruojami atskirai http://bit.ly/2WTJtTw. Jiems renginių laikas bus praneštas po registracijos.
Prisijungimo adresas užpildžiusiems anketą dalyviams bus atsiųstas el. paštu.
Giedrė Čiapienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
El. p. giedre.ciapiene@nsa.smm.lt
Tema:Nuotolinis mokymas paprastai. Paprastieji nuotolinio mokymo įrankiai: Messenger, PowerPoint, el.dienynas ir kt.“

Anotacija: Vaizdo įrašas skirtas įvarių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams. Jo metu yra aiškinama, kaip panaudojant paprastus įrankius nufimuoti kompiuterio monitoriaus ekraną, kaip panaudoti Facebook socialinio tinklo, Messenger, el. dienynų ir kt. galimybes, mokant įvairaus amžiaus mokinius nuotolinio mokymo metu.

Lektorė: Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=0GMlYxX8CKY

  

Tema: TesTeach“ aplinkos naudojimas

Anotacija: Vaizdo medžiagoje – TesTeach aplinkos naudojimo instrukcija: registracija, medžiagos talpinimas, dalijimasis ir grįžtamojo ryšio stebėjima.TesTeach – nuotoliniam mokymui(si) tinkanti aplinka, skirta interaktyvių pamokų kūrimui. Aplinkoje, tarsi koryje, galima talpinti įvairaus skaitmeninio formato medžiagą (pvz., skaitmenines mokymo priemones, pateiktis, nuotraukas, vaizdo įrašus), kurti testus (kvizus), organizuoti diskusijas, stebėti mokinių mokymąsi, gauti grįžtamąjį ryšį.

Aplinkoje pamoką galima kurti individualiai ar bendradarbiaujant su kolegomis. Galima susikurti klases, stebėti kiekvieno mokinio mokymąsi.

Lektorė: Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=4MgMD5oIDqc

  

Tema: Lino“ aplinkos naudojimas“

Anotacija: Lino – nuotoliniam mokymui(si) tinkanti aplinka, kurioje, tarsi lentoje, galima skelbti įvairaus skaitmeninio formato medžiagą (pvz., pateiktis, nuotraukas, vaizdo įrašus) ja dalintis, gauti grįžtamąjį ryšį. Aplinkoje galima susikurti uždaras grupes – klases. Vaizdo medžiagoje – Lino aplinkos naudojimo instrukciją: registracija, medžiagos talpinimas, dalijimasis ja ir grįžtamojo ryšio stebėjimas.

Lektorė: Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=DE1dLtyMibo

 
 

Tema: „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės

Anotacija: Vaizdo įrašas skirtas švietimo pagalbos specialistams, ypač specialiesiems pedagogams ir logopedams. Vaizdo medžiagoje pateikiamos rekomendacijos, kaip galima būtų planuoti ir organizuoti nuotolinį mokymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Lektorė: Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė.

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/fUEtWq62Q9U

 
 

Tema: „Bendradarbiavimas ir grįžtamasis ryšys mokantis nuotoliniu būdu, naudojant PADLET“

Anotacija: Šioje vaizdo medžiagoje demonstruojama, kaip labai paprastai galima mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu naudojant padlet.com platformą. Pamokoje fiksuojami formuojamojo vertinimo žingsniai, mokiniai įtraukiami ir į pamokos planavimą, ir į vertinimą, į visą mokymosi procesą. PADLET – tai galimybė ir mokytojui pateikti mokomąją medžiagą, ir mokiniams bendradarbiauti bei sulaukti grįžtamojo ryšio. Pamoką kūrė Virginija Navickienė, Nacionalinės švietimo agentūros kvalifikacijos skyriaus metodininkė

Lektorė: Virginija Navickienė, Nacionalinės švietimo agentūros kvalifikacijos skyriaus metodininkė.

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://youtu.be/o4sXyAirGuQ

 
 

Tema: Saugos ir sveikatos mokymosi svetainė 5-8 klasėms ir jos naudojimas“

Anotacija: Pristatoma, kaip dirbti su svetaine „Sauga ir sveikata 5-8 klasėms“ ir kaip svetainėje esančią medžiagą pritaikyti nuotoliniam mokymui.

Lektorė: Margarita Purlienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=VG9bVee-69A

 
 

Tema: „Rekomendacijos mokyklų darbuotojams, kaip elgtis krizės situacijoje. Psichologo komentaras

Anotacija: Rekomendacijos skirtos mokyklų administracijai, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems mokyklų darbuotojams, kuriose pateikiama keletas svarbesnių patarimų, kaip padėti sau ir kitiems krizės situacijoje: kaip atsirinkti informaciją, sumažinti patiriamą stresą, dirbti nuotoliniu būdu iš namų, pasirūpinti pavaldiniais (jei esate vadovas). Rekomendacijų tikslas – padėti lengviau prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir išgyventi šį visiems nelengvą pandemijos laikotarpį.

Lektoriai: Nacionalinės švietimo agentūros Psichologijos skyriaus specialistai

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=XFiXVuYNxqE

 
 

Tema: „Gamtos mokslų svetainių 5─6 ir 7─8 klasėms pritaikymas nuotoliniam mokymui“

Anotacija: Šioje vaizdo medžiagoje demonstruojama, kaip pasinaudojant gamtos mokslų svetainėse 5─6 ir 7─8 klasėms pateiktais įrankiais parengti mokymosi objektų rinkinius, skirtus mokytis nuotoliniu būdu.

Lektorė: Ona Vaščenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė

Nuoroda į vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=92j91wYKSyI

Close Menu