Apie mus

Mūsų istorija

1994 m. įsteigtas Kėdainių mokytojų švietimo centras;

2001 m. Kėdainių mokytojų švietimo centras reorganizuotas, sujungus su Kėdainių moksleivių namais (įsteigti 1955 m.). Naujasis pavadinimas – Kėdainių mokytojų ir moksleivių švietimo centras;

2004 m. Kėdainių mokytojų ir moksleivių švietimo centras reorganizuotas, sujungus su Kėdainių gamtininkų namais (įsteigti 1989 m.), Kėdainių saugaus eismo mokykla (įsteigta 1998 m.)  ir Kėdainių pedagogine psichologine tarnyba (įsteigta 1996 m.). Naujasis pavadinimas – Kėdainių švietimo centras;

Nuo 2012 m. sausio 1 d. pakeistas Kėdainių švietimo centro pavadinimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

Kita informacija

2007 m. Kėdainių švietimo tarnybos pastatas (Josvainių g. 40), įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms.

2008 m. akredituotas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos profesinio informavimo taškas (akreditavimo pažymėjimo Nr. 92, 2008-03-01);

2009 m. Kėdainių švietimo centras akredituotas penkeriems metams (Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. ISAK-2804);

2015 m. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  akredituota penkeriems metams (Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V-1255);

2019 m. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba akredituota kaip savanorius priimanti organizacija (akreditavimo pažymėjimas 2019 m. gegužės 29 d. Nr.16 P-1.1-56A).

Skip to content