Laisvos darbo vietos

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba kviečia prisijungti prie komandos psichologą.

 

Darbo pobūdis:

 • Įvertinti mokinio raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • padėti asmenims spręsti įvairias psichologines problemas;
 • teikti pagalbą mokiniams bei nesimokantiems mokykloje asmenims iki 21 metų;
 • teikti psichologo konsultacijas mokytojams ar kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems mokykloje;
 • vykdyti psichologinių problemų prevenciją.

Reikalavimai:

 • turėti psichologo profesinę kvalifikaciją – psichologijos magistro laipsnį ar jam prilygintą profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, teikiant psichologinę pagalbą;
 • išmanyti ir mokėti taikyti intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III Lt metodiką bei vaiko raidos vertinimo DISC metodiką;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • būti komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje.

 Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pareiginės algos pastoviosios dalies dydis 1300 eurų (neatskaičius mokesčių).

Adresas: Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių 40, Kėdainiai LT-57275

Pretendentai savo CV siunčia el. paštu direktorius@centras.kedainiai.lm.lt

Pretendentai, atitikę kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį. Apie pokalbio datą ir laiką informuojami asmeniškai CV nurodytu el.paštu.

Skip to content