Metodininkai

Kontaktai

Danutė Čeidienė

Metodininkė

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00–17.00

Penktadienį 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Kuruojami metodiniai būreliai

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinis būrelis
 2. Dailės mokytojų metodinis būrelis
 3. Muzikos mokytojų metodinis būrelis
 4. Ugdymo karjerai specialistų metodinis būrelis
 5. Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis
 6. Direktoriaus  pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis

Kuruojamos ugdymo įstaigos

 1. Kėdainių rajono Akademijos gimnazija
 2. Kėdainių „Ryto“ progimnazija
 3. Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla
 4. Kėdainių „Spindulio“ mokykla
 5. Kėdainių dailės mokykla
 6. Kėdainių muzikos mokykla
 7. Šėtos socialinis ir ugdymo centras

Kontaktai

Vilija Girdauskaitė

Metodininkė

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00–17.00

Penktadienį 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Kuruojami metodiniai būreliai

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
 2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
 3. Tikybos mokytojų metodinis būrelis
 4. Biologijos mokytojų metodinis būrelis
 5. Technologijų mokytojų metodinis būrelis

Kuruojamos ugdymo įstaigos

 1. Kėdainių l/d „Aviliukas”
 2. Kėdainių l/d „Pasaka“
 3. Kėdainių l/d „Puriena”
 4. Kėdainių l/d „Vaikystė”
 5. Kėdainių l/d „Varpelis”
 6. Kėdainių l/d „Vyturėlis“
 7. Kėdainių l/d „Žilvitis”
 8. Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”
 9. Kėdainių sporto centras

Kontaktai

Asta Butrimaitė

Metodininkė

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00–17.00

Penktadienį 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Kuruojami metodiniai būreliai

 1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
 2. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
 3. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis
 4. Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis
 5. Matematikos mokytojų metodinis būrelis
 6. Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis
 7. Klasių auklėtojų metodinis būrelis

Kuruojamos ugdymo įstaigos

 1. Kėdainių profesinio rengimo centras
 2. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
 3. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija
 4. Kėdainių kalbų mokykla
 5. Kėdainių pagalbos šeimai centras
 6. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Kontaktai

Robertas Bilvinas

Metodininkas

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00–17.00

Penktadienį 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Kuruojami metodiniai būreliai

 1. Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
 2. Fizikos mokytojų metodinis būrelis
 3. Istorijos mokytojų metodinis būrelis
 4. Geografijos mokytojų metodinis būrelis
 5. Chemijos mokytojų metodinis būrelis
 6. Socialinių pedagogų metodinis būrelis

Kuruojamos ugdymo įstaigos

 1. Kėdainių šviesioji gimnazija
 2. Kėdainių rajono Krakių Mykalojaus Katkaus gimnazija
 3. Kėdainių rajono Josvainių gimnazija
 4. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija
 5. Kėdainių rajono Dotnuvos pagrindinė mokykla
 6. Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla
 7. Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla
 8. Josvainių socialinis ir ugdymo centras
 9. Kėdainių rajono Šėtos gimnazija
Skip to content