Metodiniai būreliai

KĖDAINIŲ RAJONO PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR VADOVŲ METODINIAI BŪRELIAI 2020/2021 m. m.

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Informacija apie metodinio būrelio pirmininką

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Darbovietė

El. pašto adresas

1.         

Ikimokyklinio  ugdymo mokytojų

Alma Sungailienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kėdainių l/d „Vaikystė“

almasungailiene@gmail.com

2.         

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų

Inga Župerkienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių l/d „Aviliukas“

ingazup@gmail.com  

3.         

Pradinio ugdymo mokytojų

Danguolė Tumėnienė

mokytoja metodininkė

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija

danguoletu@gmail.com

4.         

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų

Aldona Šliažaitė

mokytoja ekspertė

Kėdainių šviesioji gimnazija

saldonaa@gmail.com   

5.         

Anglų kalbos mokytojų

 Daiva Petkevičiūtė

 mokytoja ekspertė Kėdainių šviesioji gimnazija daiva.petkeviciute@sviesioji.lt

6.         

Vokiečių kalbos mokytojų

Ramunė Misiūnienė

vyr. mokytoja

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija

ramune.misiuniene@kedainiuausra.lt

7.         

Rusų kalbos mokytojų

Vitalija Valantiejienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

vitalija.valantiejiene@gmail.com

8.         

Etikos mokytojų

Sigita Vievesienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

vievesiene@yahoo.com

9.         

Tikybos mokytojų

Lina Vaicekauskaitė

vyr. mokytoja

Kėdainių r. Šėtos gimnazija

vaicekauskaite.lina001@gmail.com

10.     

Istorijos mokytojų

Daiva Ribikauskienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių Akademijos gimnazija

ribidaiva@gmail.com

11.     

Geografijos mokytojų

Žydrūnas Mackevičius

mokytojas metodininkas

Kėdainių „Atžalyno” gimnazija

zmackevicius@gmail.com

12.     

Matematikos mokytojų

Donata Kielienė

vyr. mokytoja

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

donata.kieliene@gmail.com

13.     

Informacinių technologijų mokytojų

Rūta Meškauskaitė

vyr. mokytoja

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija

meskauskaite22@gmail.com

14.     

Fizikos mokytojų

Vida Micevičienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Atžalyno” gimnazija

v.miceviciene@gmail.com

15.     

Chemijos mokytojų

Daiva Ivaškevičienė

mokytoja ekspertė

 Kėdainių šviesioji gimnazija

daiva.ivaskeviciene@sviesioji.lt

16.     

Biologijos mokytojų

Vera Remenčienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

wera@inbox.lt

17.     

Muzikos mokytojų

Žydrė Vancevičienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

zydrevan@gmail.com

18.     

Dailės mokytojų

Daiva Nurdinova

mokytoja metodininkė

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

daiva.nurdinova@gmail.com

19.     

Technologijų mokytojų

Lina Pravackienė

vyr. mokytoja

LSU Kėdainių „Aušros” progimnazija

lpravackiene@gmail.com

20.     

Fizinio ugdymo  mokytojų

Bronislavas Šimokaitis

mokytojas ekspertas

Kėdainių sporto  centras

tgyvenimas@gmail.com

21.     

Psichologų

Jūratė Žuravliovienė

psichologė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

juratezurav@gmail.com

22.     

Socialinių pedagogų

Viktorija Gapšienė

vyr. socialinė pedagogė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

vikteg@gmail.com

23.     

Specialiųjų pedagogų

Vitalija Minelgaitė

 

specialioji pedagogė metodininkė

Kėdainių J. Paukštelio progimnazija

xvitalijax@gmail.com

24.     

Logopedų

Eglė Leikuvienė

vyr. logopedė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

egle.leikuviene@gmail.com

25.     

Ugdymo įstaigų bibliotekininkų

Jekaterina Karmelavičienė

vyr. bibliotekininkė

Kėdainių r. Surviliškio V. Svirskio pagr. mokykla

jekaterina@gmail.com

26.     

Ugdymo karjerai specialistų

Vaida Kavaliauskienė

vyr. mokytoja

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

vaidka@gmail.com

27.     

Direktorių pavaduotojų ugdymui


28.     

Klasės vadovų

Ingrida Jarašienė

mokytoja metodininkė

Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazija

jarasieneing@gmail.com

Skip to content