Specialistai

Kontaktai

Gitana Danilevičienė

Logopedė

Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimo klausimais.

Teikia informaciją apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu.

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00 – 16.00

Penktadienį 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00  – 12.45

Išsilavinimas

Specialiojo pedagogo (logopedo) profesinė kvalifikacija.

Darbo patirtis

22 m.

Skip to content