„ ERASMUS+“ projektas Nr. 2019-1-LT01-KA101- 060155 „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“

Projekto – Metodinės mokymo/si medžiagos elektroninė talpykla

Projekto tikslas – tobulinti pedagogų kūrybiškumo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, siekiant asmenybės ūgties. 

Projekto uždaviniai

  1. susipažinti su kūrybiškumo ugdymo metodų taikymo patirtimi ir įgyti kūrybiško mąstymo ugdymo praktinių įgūdžių;
  2. sustiprinti projekto dalyvių bendradarbiavimo įgūdžius kuriant naujas edukacines aplinkas; 
  3. tobulinti užsienio kalbų žinias, tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas bei profesinę motyvaciją; 
  4. įgyti išmaniųjų technologijų ir mobiliųjų aplikacijų taikymo ugdymo procese patirties;
  5. pasidalyti kūrybiškumo ugdymo patirtimi užsienio švietimo įstaigose, dalyvaujant mokymo vizituose

Projekto planuojami rezultatai

  • Atnaujintos 23 pedagogų kūrybiškumo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos, siekiant kokybiškesnio įtraukaus ugdymo, tarptautiškumo aspektų integravimo į dalyko ugdymo turinį ir  gyvenimą ugdymo įstaigoje.
  • 8 švietimo įstaigų ugdymo kokybės, aplinkos gerinimas ir lyderystės stiprinimas. 
  • Suorganizuotas Kėdainių r. sav. pedagogų forumas „Kūrybiškumo ugdymas: metodai, priemonės ir įrankiai“, kurio metu pristatysime išmaniųjų technologijų ir mobiliųjų aplikacijų taikymo ugdymo procese įgytą patirtį, kūrybiško ugdymo metodikas.
  • Sukurta metodinės medžiagos elektroninė talpykla, kurioje metodine medžiaga galės dalintis ir naudotis ne tik projekte dalyvavę pedagogai, bet ir kitų ugdymo įstaigų pedagogai.

Lietuvos partneriai

Užsienio partneriai

Darbo stebėjimo vizitas: Kayseri Egitim Kultur ve Genclik Dernegi, Turkija
Darbo stebėjimo vizitas: Haci Nazim Turgut Ilkokulu, Turkija
Darbo stebėjimo vizitas Oroshazi Reformatus Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, Vengrija
Darbo stebėjimo vizitas: IES Martin i Soler, Ispanija
Dėstymo vizitas: Collège du Carbet, Prancūzija

Projekto rezultatai

Projekto dalyvių dalyvavimo mobilumo veiklose poveikio vertinimas

Metodinė medžiaga

Ugdytinių mokymo(si) kokybės gerinimo ir mokyklos pažangos vertinimas

Projekto sklaida

Mobilumo vizitai

Informaciniai renginiai

Informaciniai pranešimai

Skip to content