Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose rezultatų suvestinė 2011 - 2012 m. m.

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimo rajono olimpiadose ir konkursuose rezultatų suvestinė 2011 – 2012 m. m.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų mokinių konkursų, olimpiadų ir varžybų 2011 - 2012 mokslo metų grafikas.


 2011-2012 mokslo metai:

Rajono 8-ųjų klasių mokinių CHEMIJOS olimpiada:

Rajono 6 - 12 klasių mokinių RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS:

Užsienio kalbų šventė "EUROPIETIŠKOS DAINOS FIESTA":

Lietuvos mokinių GEOGRAFIJOS olimpiada:

Rajono 4-ų klasių mokinių MATEMATIKOS olimpiada:

Rajono 5-8-ų klasių mokinių MATEMATIKOS olimpiada:

Rajono 8-ų klasių mokinių DORINIO UGDYMO olimpiada:

Lietuvos mokinių TECHNOLOGIJŲ olimpiados II etapas:

Lietuvos 9-12 klasių mokinių MATEMATIKOS olimpiada:

Lietuvos mokinių EKONOMIKOS IR VERSLO olimpiada:

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams:

Lietuvos mokinių DAILĖS olimpiada:

Tarptautinis Lietuvos mokinių matematikos konkursas KENGŪRA:

Lietuvos mokinių JAUNŲJŲ FILOLOGŲ konkursas:

Lietuvos mokinių 60- oji FIZIKOS olimpiada:

Lietuvos mokinių 50-oji CHEMIJOS olimpiada:

Lietuvos mokinių 15-oji FILOSOFIJOS olimpiada:

Lietuvos mokinių ISTORIJOS olimpiada:

Lietuvos mokinių 45-oji BIOLOGIJOS olimpiada:

Lietuvos mokinių RUSŲ KALBOS (gimtosios ir užsienio) olimpiada:

Lietuvos mokinių VOKIEČIŲ KALBOS olimpiada:

Lietuvos mokinių ANGLŲ KALBOS olimpiada:

Rajono mokinių INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ olimpiada:

Lietuvos mokinių MENINIO SKAITYMO konkursas:

Lietuvos mokinių INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ olimpiada:

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas "DAINŲ DAINELĖ":

Tarptautinio jaunimo EPISTOLINIO RAŠINIO konkurso nacionalinis etapas: