Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų grafikas 2012-2013 m.m.


Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada:

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada:

  Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas "Su knyga - per gyvenimą":

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada:

Užsienio kalbų šventė "Europietiškos dainos fiesta 2013":

Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas:

Kėdainių rajono 4-ųjų klasių mokinių matematikos olimpiada:

 Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas:

Tarptautinis Lietuvos mokinių matematikos konkursas KENGŪRA:

Lietuvos mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas:

Kėdainių rajono mokinių informacinių technologijų olimpiada:

 Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas:

Lietuvos mokinių 61-osios fizikos olimpiados rajono etapas:

 Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas:

 62-osios Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajono etapas:

24 – osios Lietuvos mokinių informatikosolimpiados rajono etapas:

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas, nacionalinis etapas:

Lietuvos mokinių 51-osios chemijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas:

 Lietuvos mokinių 46-osios biologijos olimpiados rajono etapas: