Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Suvestinės:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimo šalies olimpiadose ir konkursuose suvestinė 2010-2013 m.m. reader

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimo rajono olimpiadose ir konkursuose suvestinė 2010-2013 m.m.reader

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų grafikas 2013-2014 m.m.reader


Kėdainių rajono 6-ų ir 8-ų klasių mokinių anglų kalbos konkurso rezultatai reader

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių chemijos olimpiada:

Kėdainių rajono 7 - 8 klasių mokinių fizikos olimpiada:

Kėdainių rajono mokyklų aštuntų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada:

Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 8-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas:

Šalies moksleivių foto darbų konkurso „Vanduo ir jo naudojimas – 2014" rajono etapas:

Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas "SU KNYGA - PER GYVENIMĄ:

Kėdainių rajono 7 - 8 klasių mokinių biologijos olimpiada:

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas:

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada:

Kėdainių rajono 6-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas:

Užsienio kalbų šventė "Europietiškos dainos fiesta 2014":

Kėdainių rajono 4-ųjų klasių mokinių matematikos olimpiada:

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada:

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas:

Tarptautinis Lietuvos mokinių matematikos konkursas KENGŪRA:

Kėdainių rajono 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktantas:

Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas:

Lietuvos mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas:

Lietuvos 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados rajono etapas:

 63-iosios Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas:

Lietuvos mokinių 62-osios fizikos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių 52-osios chemijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių 47-oji biologijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių dailės olimpiada:

24-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada:

Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada:

43-iasis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapas:

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas "DAINŲ DAINELĖ":

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas:

25- osios Lietuvos mokinių informacinių technologijų olimpiados rajono etapas: