Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

2015-2016 mokslo metų olimpiadų grafikas reader


 Mokinių ir juos lydinčių mokytojų, vykstančių į zonos ir respublikos olimpiadas, konkursus kelionių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas w


Kėdainių rajono 6 – 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas:

Kėdainių rajono 7 – 8 klasių mokinių fizikos olimpiada:

Kėdainių rajono 1 – 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas "Su knyga – per gyvenimą":

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas:

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių respublikinis teisinių žinių konkursas "TEMIDĖ":

Rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada:

Kėdainių rajono mokinių užsienio kalbų šventė "EUROPIETIŠKOS DAINOS FIESTA 2016":

Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas "RAŠAU DIKTANTĄ 2016":

Kėdainių rajono 5 – 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas "RAŠAU":

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada:

Kėdainių rajono 5-8 — ų klasių mokinių matematikos olimpiada:

29-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių technologijų olimopiados II etapas: 

Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas "RAŠOM":

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA:

Lietuvos mokinių 26-osios istorijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių 22-osios dailės olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių 65-osios matematikos olimpiados rajono etapo:

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajono etapas:

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas:

Lietuvos mokinių 64 - osios fizikos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso "DAINŲ DAINELĖ" rajono etapas:

54 -osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvių kalbos ir literatūros Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams olimpiados rajono etapas:

49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas:

27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada:

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapas:

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapas:

2016 m. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turas:

4-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas:

Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai":