Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

2016-2017 mokslo metų olimpiadų grafikas reader

2016-2017 mokslo metų olimpiadų tvarkos aprašas reader

Lietuvos mokinių 23-iosios dailės olimpiados rajono etapas:

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajono etapas:

Lietuvos mokinių 27-osios istorijos olimpiados rajono etapas:

 2017 m. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turas:

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas:

 5 - osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajono etapas:

 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajono etapas:

 Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajono etapas:

 50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapas:

Chemijos olimpiados rajono etapas:

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono etapas:

24-oji Lietuvos mokinių rusų  (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada:

Lietuvos mokinių anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajono etapas:

Lietuvos mokinių 65 - osios fizikos olimpiados rajono etapas:

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA:

Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas "RAŠOM":

Lietuvos mokinių 66-osios matematikos olimpiados rajono etapo:

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „RAŠAU“

 Lietuvos mokinių geografijos olimpiados rajono etapas:

 Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada:

Kėdainių rajono 2 - 4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas "RAŠAU DIKTANTĄ 2017":

Kėdainių rajono 4-ų klasių mokinių matematikos olimpiada:

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas:

Užienio kalbų šventė „EUROPIETIŠKOS DAINOS FIESTA 2017“:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 - ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas:

Rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo šventė:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiada:

Kėdainių rajono 6 – 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas:

Kėdainių rajono 7 – 8 klasių mokinių fizikos olimpiada:

Kėdainių rajono 8 -ų klasių mokinių chemijos olimpiada:

Kėdainių rajono 1- 4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga per gyvenimą“:

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 - ų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurso nuostatai: