Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

 

 

2017-2018 mokslo metų olimpiadų grafikas reader ( patikslintas 2018.02.26 )

Olimpiadų organizavimo tvarkos aprašas reader

2017 m. spalio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas.

 2017 m. lapkričio mėn.

6-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada.

Sąlygos reader

Raštas reader

Tema reader

Rezultatai reader

 2017 m. gruodžio mėn.

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II etapas.

29–oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada ( 8-12 kl.).

Raštas reader

Rezultatai reader

47–asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas.

Rezultatai reader

 2018 m. sausio mėn.

Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“.

Nuostatai reader

Anketa w

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.).

Raštas reader

Sąlygos reader

Rezultatai reader

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. 

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

51–oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada.

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

56–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader 

56–oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas

Raštas reader

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvių  kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams.

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

29–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III-iojo etapo I-oji dalis.

 Sąlygos reader

2-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada (šalies etapas)

Sąlygos reader

Registracijos pavyzdys w

 2018 m. vasario mėn.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9 -12 k.).

Sąlygos reader

Programa reader

Raštas reader

Rezultatai reader 

67–oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9 - 12 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

25-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.).

Raštas reader

Rezultatai reader

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

XLVIII jaunųjų matematikų varžybos. (dalyvauja 9-12 kl. mokinių rajono komanda).

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.).

Programa reader

Raštas reader

Rezultatai reader

24–oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.).

 2018 m. kovo mėn.

Kėdainių rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.

Raštas reader

Rezultatai reader

24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada  (8-12 kl.).

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 4-ų  klasių mokinių matematikos olimpiada „Geriausias matematikas“.

Raštas reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas.

Nuostatai reader  Priedas 1 w tekstas  Priedas 2 w lapas

Rezultatai reader

30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.).

Sąlygos reader

Raštas reader

Rezultatai reader

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2018.

Raštas reader

Paraiška 

29–osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapas.

Raštas reader

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 8-ų klasių mokiniams.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias pradinukas“  Kėdainių rajono 2-4 klasių mokiniams.

Raštas reader

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Respublikinė pradinukų konferencija.

Anketa w

 2018 m. balandžio mėn.

Dailaus rašto konkursas "Rašom" Kėdainių rajono 1 - 4 klasių mokiniams.

Nuostatai reader

Tekstai reader

Rezultatai reader

Respublikinė 5-12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiada.(nukelta į balandžio 25 d. 10 val.)

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada. (perkelta į gegužės mėnesį).

Europietiškos dainos fiesta 2018

Nuostatai reader

Paraiškos forma w

Lietuvių kalbos diktanto konkursas Kėdainių rajono 6–ų klasių mokiniams.

Informacinių technologijų respublikinė olimpiada.

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 8 – ų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada.

Raštas reader

Nuostatai reader

Rezultatai reader

28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiados šalies etapas.

Raštas reader

Dalyviai reader

 2018 m. gegužės mėn.

30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9 -12 kl.) III etapas.

Raštas reader

Dalyviai reader

Kėdainių rajono 7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 8 – ų  klasių mokinių chemijos olimpiada.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 5-12 klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas.

Nuostatai reader

Rezultatai reader

Kėdainių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Su knyga per gyvenimą“.

Nuostatai reader

Kėdainių rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas.

Nuostatai reader

Rezultatai reader