Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Vadyba

Danutė Navajauskienė, antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija

Lietuvių kalba ir literatūra:

mokytoja ekspertė Virginija Savickienė

mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė

mokytoja metodininkė Zita Rosteikienė

neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Dalia Kasteckaitė

Matematika

mokytoja metodininkė Daiva Barauskienė

mokytoja metodininkė Nijolė Ramanauskienė

mokytoja metodininkė Ina Zdanavičienė

Informacinės technologijos:

mokytoja metodininkė Rasa Jėckienė

vyr. mokytoja Vilma Bartkienė

mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius

Anglų kalba

mokytoja metodininkė Virgilija Bobinienė

mokytoja metodininkė Izolina Kriščiūnienė 

vyr. mokytoja Aistė Komisoraitienė

mokytoja Daiva Jaškienė

Vokiečių kalba

neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė Aldona Zapolskienė

Prancūzų kalba

mokytoja metodininkė Laimutė Rumbienė 

Rusų kalba

vyr. mokytoja Nijolė Černiauskienė 

Muzika

mokytoja metodininkė Sigita Aukštiejūtė - Morkūnienė

Pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė Jovita Krutkienė

vyr. mokytoja Dalia Urbienė

mokytoja metodininkė Ingrida  Dilinskienė

vyr. mokytoja Asta Jasiūnienė

Priešmokyklinis ugdymas

auklėtoja-metodininkė Audronė Jonavičienė

Ikimokyklinis ugdymas

auklėtoja metodininkė Julika Valiukėnienė

auklėtoja metodininkė Laima Stankevičienė

vyr. mokytoja Lena Gaurilčikienė

metodininkė Jadvyga Railienė (meninis ugdymas)

Sandra Martinkutė (meninis ugdymas)

vyr. auklėtoja Daiva Meškuotienė

vyr. auklėtoja Kristina Sinkevičienė

auklėtoja Rasa Juknevičienė

l/d "Varpelis" pedagogai

vyr. mokytoja Rima Lučinskienė

vyr. auklėtoja Nijolė Rindokienė

auklėtoja Violeta Sereikienė

 Dailė:

mokytoja metodininkė Aušra Žemaitienė

Fizika

mokytojas ekspertas Renoldas Klimavičius

mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius

mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė

Biologija

mokytoja metodininkė Birutė Diliautienė

Geografija

mokytojas metodininkas Povilas Diliautas

Ekonomika

mokytoja metodininkė Daiva Barauskienė

mokytoja metodininkė Lilė Žukauskienė

mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė

Kūno kultūra:

mokytoja metodininkė Stanislava Džiugelienė

Specialusis ugdymas:

specialioji pedagogė metodininkė Rasa Merkelienė

vyr. socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė 

Logopedai:

vyr. logopedė Gitana Danilevičienė