Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Trumpa istorija:

  • 1994 m. įsteigtas Kėdainių mokytojų švietimo centras;
  • 2001 m. Kėdainių mokytojų švietimo centras reorganizuotas, sujungus su Kėdainių moksleivių namais (įsteigti 1955 m.). Naujasis pavadinimas - Kėdainių mokytojų ir moksleivių švietimo centras;
  • 2004 m. Kėdainių mokytojų ir moksleivių švietimo centras reorganizuotas, sujungus su Kėdainių gamtininkų namais (įsteigti 1989 m.), Kėdainių saugaus eismo mokykla (įsteigta 1998 m.)  ir Kėdainių pedagogine psichologine tarnyba (1996 m.). Naujasis pavadinimas - Kėdainių švietimo centras;
  • Nuo 2012 m. sausio 1 d. pakeistas Kėdainių švietimo centro pavadinimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

Kita informacija:

  • 2007 m. Kėdainių švietimo tarnybos pastatas (Josvainių g. 40), įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi reikmėms.
  • 2008 m. akredituotas Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos profesinio informavimo taškas (akreditavimo pažymėjimo Nr. 92, 2008-03-01);
  • 2009 m. Kėdainių švietimo centras akredituotas penkeriems metams (Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. ISAK-2804).