Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Pasitarimo metu aptarta, kokias veiklas tikslinga organizuoti 2015 metais. 

2015 metų susivienijimo veiklos planas w

Pasitarimo protokolas w

Antrus metus veiklą rajone vykdantis rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui  susivienijimas gruodžio 19 d. rinkosi aptarti nuveiktus darbus, numatyti ateities gaires. Pateikta susivienijimo pirmininko veiklos ir finansinė ataskaitos.

2014 metų veiklos ataskaita w

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai lankėsi Šiaulių l/d "Žilvitis" ir l/d "Varpelis". Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai lankėsi Šiaulių Didždvario gimnazijoje.

 2012 m. lapkričio 20 d. įvyko steigiamasis švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui susivienijimo susirinkimas.

Susirinkime patvirtinti nuostatai, nario mokestis ir išrinkta 5 asmenų valdyba (protokolas). Valdyba pirmajame savo posėdyje išrinko pirmininką, aptarė ir suplanavo artimiausius darbus (protokolas).


 2012 m. spalio 9 dieną įvyko Ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų pasitarimas, kurio metu buvo aptarti klausimai:

  • Pedagogų, pagalbos specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas 2012-2013 mokslo metais.
  • Direktorių pavaduotojų metodinio būrelio steigimo klausimai.

Direktorių pavaduotojų pasitarime buvo nutarta:

  1. Organizuoti reguliarius direktorių pavaduotojų pasitarimus (1 kartą per du mėn.), kuriuose būtų aptariami įvairūs probleminiai klausimai, dalyvautų Švietimo skyriaus, kiti savivaldybės administracijos specialistai ir pan.
  2. Įsteigti Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų susivienijimą (iki 2012 m. spalio 23 d. į mokyklas išsiųsime nuostatų projektą).
  3. 2012 m. lapkričio 6 d. organizuoti direktorių pavaduotojų susirinkimą, kuriame bus patvirtinti nuostatai ir išrinktas pirmininkas. Kartu numatoma aptarti planavimo klausimus. 

Pasitarimo dokumentai:

Priedas 1. Kvalifikacijos tobulinimo programos 2012-2013 m.m.

Priedas 2. Pedagoginių darbuotojų edukacinės patirties banko forma.

Priedas 3. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistų kuruojamos mokyklos.

Direktorių pavaduotojų pasitarime buvo nutarta:

1.      Organizuoti reguliarius direktorių pavaduotojų pasitarimus (1 kartą per du mėn.), kuriuose būtų aptariami įvairūs probleminiai klausimai, dalyvautų Švietimo skyriaus, kiti savivaldybės administracijos specialistai ir pan.

2.      Įsteigti Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų susivienijimą (iki 2012 m. spalio 23 d. atsiųsime nuostatų projektą. Prašymas – apsvarstykite ir pateikite savo pastabas ar pasiūlymus).

3.      2012 m. lapkričio 6 d. organizuoti direktorių pavaduotojų susirinkimą, kuriame bus patvirtinti nuostatai ir išrinktas pirmininkas. Kartu numatoma aptarti planavimo klausimus.