Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

NAUJIENOS

 Seminaras „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje, netradicinių darbo metodų taikymas“

  

Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos koordinatorė Jolita Gaučienė pristatė socialinio emocinio ugdymo programos Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimo galimybes ir veiklas. Socialinė pedagogė  Loreta Pabrinkienė ir  psichologė Aušra Drevinskienė supažindino dalyvius su netradicinio darbo metodais. Dalyviai  turėjo galimybę patys išbandyti efektyvius terapijos metodus,  įvertinti smėlio žaidimų, „Mandalos“ terapijos poveikį. 

Loreta Pabrinkienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė.

 


 

 Seminaras "Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės mokykloje"

Kėdainių rajono socialiniai pedagogai spalio 22d. buvo pakviesti į „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą.  Mokyklos socialinės pedagogės Danutė Lukoševičienė, Jurgita Sinickienė ir direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė vedė  seminarą  „Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės mokykloje“. Vėliau svečiai buvo pakviesti stebėti 5a  klasės valandėlę. Po seminaro ir stebėtos veiklos vyko aptarimas.

Jurgita Sinickienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės  mokyklos socialinė pedagogė


 Metodinė diena SPPC 

2012 kovo 30 d. Kėdainių rajono socialinių pedagogų metodinė diena vyko Vilniuje. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko seminaras "Smurto situacijų valdymas mokykloje: nuo identifikavimo iki sisteminio sprendimo". Seminaro lektorius, socialinis pedagogas Rytis Šiautkulis, pasiūlė naujai pažvelgti į smurto reiškinį visuomenėje ir mokykloje, pasidalino užsienio šalių patirtimi sprendžiant šią skaudžią problemą.

Jurgita Sinickienė, Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė


Socialinių pedagogų pasitarimas Tiskūnuose

 Kiekvieną mėnesį rajone vyksta socialinių pedagogų metodiniai pasitarimai, juose specialistai dalinasi gerąja patirtimi, ieško naujų veiklos būdų, metodų dirbant su rizikos grupės vaikais, šeimomis. 2011 m. lapkričio 17 d. socialinių pedagogų pasitarimas vyko Kėdainių rajono Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinėje mokykloje. Pasitarimo metu mokyklos direktorė Irena Pečeliūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Jasiulevičienė pristatė mokyklą, kuo ji išsiskiria iš kitų. Mokykloje aktyviai plėtojama gamtosauginė ir patriotinė veikla.

Pasitarime savo patirtimi apie socialinio pedagogo darbą pagrindinėje mokykloje pasidalino Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos socialinis pedagogas Marijonas Smolinas. Pranešimą „Šeima ir mokykla kaip mokinio motyvaciją formuojanti mikroaplinka“ skaitė Kėdainių profesinio rengimo centro Kaplių skyriaus socialinė pedagogė Lina Mindauliūtė, o pranešimą „Mokinių profesinis informavimas ir orientavimas“ pristatė Kėdainių PRC Lančiūnavos skyriaus socialinė pedagogė Justina Šalkauskaitė.

Rajono socialiniai pedagogai aktyviai dalyvavę pasitarime ir ateityje rengs metodinius susitikimus, dalinsis patirtimi. 

Marijonas Smolinas,

Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinės mokyklos socialinis pedagogas

11-16  11-16 2

Metodinis pasitarimas, seminaras „Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės mokykloje“

Kėdainių rajono socialiniai pedagogai spalio 22d. buvo pakviesti į „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą.  Mokyklos socialinės pedagogės Danutė Lukoševičienė, Jurgita Sinickienė ir direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė vedė  seminarą  „Socialinių kompetencijų ugdymo galimybės mokykloje“. Vėliau svečiai buvo pakviesti stebėti 5a  klasės valandėlę. Po seminaro ir stebėtos veiklos vyko aptarimas.

Jurgita Sinickienė, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės  mokyklos socialinė pedagogė