Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

MSPP: MOBILI SOCIALINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai pradėjo vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės remiamą projektą „MSPP: mobili socialinė psichologinė pagalba“.

 

Projekto esmė – sustiprinti Kėdainių r. Vilainių seniūnijos socialinės rizikos šeimų narių  psichologinį atsparumą, pasitikėjimą, iniciatyvumą bei  tarpusavio bendravimą, suteikiant žinių ir įgūdžių tėvystės, žalingų įpročių, vaikų socialinės bei kalbinės raidos temomis.

Projekto veiklos vyks 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Kėdainių r. Vilainių seniūnijoje: Tiskūnuose, Aristavoje ir Lančiūnavoje. Kiekviename kaime lankysis mobili specialistų komanda (du psichologai, specialusis pedagogas, logopedas, du darbo su jaunimu specialistai).

Susitikimo metu  tėveliai išklausys specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologų) paskaitas:

  • „Skirtingų gebėjimų vaikai, jų atpažinimas, pagalbos būdai“;
  • „Bendravimo su vaikais ypatumai: kaip auklėti vaikus nebaudžiant?“;
  • „Paauglių žalingų įpročių kontrolė“;
  • „Tėvų vaidmuo ugdant vaikų kalbą“.

Kiekvienam pageidaujančiam bus suteiktos individualios konsultacijos.

Kėdainių rajono mokinių tarybos narės organizuos simuliacinius žaidimus vaikams ir paaugliams.

Mažyliai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse. .

Į paskutinį susitikimą pakviesime visi pirmųjų susitikimų dalyvius.  Susirinkusiems specialistai organizuos veiklas, kurių metu dalyviai (tėvai, vaikai ir paaugliai) atliks kūrybines užduotis.

Numatyta, kad projekto veiklos modelis taps pavyzdžiu ateities veikloms, kuriomis bus rekomenduojama pasinaudoti ir kitas seniūnijas.  

Rugsėjo 21 – 22 d. veiklos buvo vykdomos Kėdainių r. Tiskūnų bendruomenėje.

 

Projekto pristatymas „Kėdainių žiniose, Balticum televizija.

https://www.youtube.com/watch?v=iZQMFWTX6XY