Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių rajono mokinių tarybos baigiamieji 2017-2018 mokslo metų renginiai

Gegužės 30-ąją dieną Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „SAVIVALDA-MES“ baigiamasis renginys, kurio metu apdovanotos penkios rajono mokyklų mokinių tarybos. Konkursą vykdė Kėdainių rajono mokinių taryba, įgyvendinant Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programą, kuri finansuojama Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Savivaldų susibūrimas prasidėjo KRMT pirmininkės Karolinos Pralgauskytės pasveikinimu ir padėka atvykusiems į renginį. Džiaugėmės, jog mūsų renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, kuris kalbėjo apie motyvaciją augti dalyvaujant „SAVIVALDA-MES“ konkurse ir mokinių tarybų kompetencijų kėlimą. Po šios įkvepiančios kalbos vyko moksleivių savivaldų narių diskusija su meru, jiems rūpimais klausimais. Aptartos mokyklų valgyklų maitinimo ir kainų skirtumo problemos, Kėdainių rajono miestelių renovuotų krepšinio aikštelių naudojimo klausimas. Meras išsakė savo poziciją dėl mokslo metų ilginimo, kalbėjome apie nuolatinių autobusų bilietų naudojimosi taisykles ir aiškinomės kodėl autobusai į Kėdainių rajono miestelius važiuoja taip retai. Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė Olga Urbonienė pristatė „SAVIVALDA-MES“ konkurso rezultatus ir kartu su meru įteikė apdovanojimus Kėdainių rajono mokinių savivaldų institucijoms. Ieva Cesevičiūtė praskaidrino renginį atlikdama keletą dainų. Po Ievos pasirodymo savo konkursinius darbus pristatė ir gerąja patirtimi dalijosi Kėdainių šviesioji gimnazija, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija, Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla ir Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija. Į renginį atvykę Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos moksleiviai padėkojo KRMT narėms Gretai, Karolinai ir Viltei už pagalbą organizuojant stovyklos „Augink sparnus“ veiklas. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas tarė baigiamąją kalbą ir įteikė padėkas aktyviausiems KRMT komandos nariams. Renginys buvo iš tiesų labai gražus ir jaukus, be jau minėtų svečių jame dalyvavo rajono jaunimo reikalų koordinatorė Audronė Stadalnykienė, KRMT koordinatorė Vilija Girdauskaitė, Kėdainių rajono Josvainių ir Krakių gimnazijų direktoriai, mokyklų mokinių savivaldų koordinatoriai.

Dėkojame visiems svečiams ir dalyviams. Tikimės jog konkursas padėjo savivaldoms stiprėti ir augti.

Laiko kapsulė - tai LMS įsipareigojimas saugoti Lietuvos nepriklausomybę ateinančius šimtą metų. Kovo 2-ąją dieną ši kapsulė (kurią mums perdavė ukmergiškiai) viešėjo ir Kėdainiuose. Joje patalpinome Kėdainių rajono mokyklų bendruomenių nuotraukas ir perdavėme Kelmės rajono atstovėms. Birželio 1-ąją dieną Kėdainių rajono mokinių tarybos narės Viltė Giedraitytė ir Martyna Pikelytė bei mūsų koordinatorė Vilija Girdauskaitė vyko į Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau LMS) ­­baigiamąjį „Laiko kapsulės“ renginį LR Vyriausybėje. Prisidėjome prie šio gražaus palikimo ateities kartoms. Renginys prasidėjo lietuviškomis „Ąžuoliukų“ choro atliekamomis dainomis. Klausėme Švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus kalbos bei Ministro Pirmininko patarėjos švietimo ir kultūros klausimais Ugnės Kaunaitės sveikinimo. LMS biuro narys Kristupas Tilvytis pristatė „Laiko kapsulės“ idėją. Po to įvyko aktoriaus, režisieriaus, šokėjo Pauliaus Tamolės paskaita apie pilietiškumą bei architekto, grupės „Antis“ lyderio ir dainininko Algirdo Kaušpėdos pranešimas apie pagarbą. Susirinkusius pasveikino LMS prezidentė Raminta Matulytė. Vilniaus MSIC pirmininkė įdėjo paskutines nuotraukas iš Vilniaus rajono mokyklų, Kristupas Tilvytis - vėliavą ir šimtui metų užrakino Laiko kapsulę. Renginį baigė ISM studentų ansamblis.

                     Iš Vilniaus išvykome su plačiomis šypsenomis, nes galėjome atstovauti savo rajoną prisidedant prie neįtikėtinai gražios „Laiko kapsulės“ idėjos. Įgijome naujų žinių, kurias ateinančiais metais perduosime rajono mokyklų mokinių savivaldų institucijoms.

Viltė Giedraitytė, KRMT komandos narė.

 received 636497323375198

 

Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „SAVIVALDA - MES“ nuostatai  reader


                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

                                                                                            direktoriaus 2017 m. spalio  23 d.

                                                                    įsakymu Nr. V-126

KĖDAINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ KONKURSO „SAVIVALDA-MES“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „Savivalda-MES“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų „Savivalda-MES“ konkurso (toliau – Konkursas) tikslą, konkurso organizavimo tvarką, konkurso veiklos sritis ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso tikslas ˗ stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldas bei skatinti institucijų aktyvumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir dalijimąsi gerosiomis patirtimis.

3. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programos 2.2. priemonę „Organizuoti rajonų mokinių savivaldos institucijų konkursą“.

4. Konkursą organizuoja Kėdainių rajono mokinių taryba.

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Konkursas organizuojamas Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – Mokykla), konkurso dalyviai ˗ mokinių savivaldos institucijos.

6. Mokyklos yra skirstomos į dvi grupes A ir B. A grupę sudaro: gimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Profesinio rengimo centras. B grupę sudaro: progimnazijos ir pagrindinės mokyklos.

7. Konkursas „Savivalda-MES“ organizuojamas nuo 2017 m. spalio 23 d. iki 2018 m. birželio 2d.

8. Mokyklos mokinių savivaldos institucija, priėmusi sprendimą dalyvauti konkurse, iki 2017 m. spalio 27 d. apie savo sprendimą informuoja Kėdainių rajono mokinių tarybą (el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

9. Konkursas organizuojamas dviem etapais:

9.1. pirmas etapas: mokinių savivaldos institucija, atsižvelgdama į Konkurso veiklos sritis ir vertinimo kriterijus planuoja ir vykdo savo veiklą, laisva forma parengia konkursinį darbą (originalą), kurį iki 2018 m. gegužės 21 d. pateikia Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Vilijai Girdauskaitei (Josvainių g. 40, 7 kab., Kėdainiai) ir Kėdainių rajono mokinių tarybai (elektroninę versiją el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..)

9.2. antrasis etapas: Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija) pagal Nuostatų 4 skyriuje pateiktus vertinimo kriterijus atlieka konkursinių darbų vertinimą.

10. Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkurso „Savivalda-MES“ baigiamasis renginys ˗ 2018 m. birželio 2 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje (Josvainių g. 40, Kėdainiai).

III SKYRIUS

KONKURSO VEIKLOS SRITYS

11. Konkurso veiklos sritys:

Sritis Siektinas rezultatas
Atstovavimas

Aktyvus dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose vadovų klubuose, forumuose. Apklausų vykdymas mokykloje (maisto kokybė, emocinės aplinkos tyrimas ir pan.).

Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos forumuose.

Programų tinklas Vykdomos pilietinės akcijos, minėjimai. Programos Emocija+ vykdymas mokykloje ir jos viešinimas. Mokykloje organizuojami tradiciniai ir nauji renginiai.
Marketingas Atsiųsti 3 plakatai (savivalda pati išsirenka kokius) neturi panašumų, yra gramatiškai taisyklingi. Dizainas yra unikalus ar savotiškai fenomenalus, plakatai yra estetiški.
Išorinė komunikacija Mokyklos organizuojamų renginių informacija yra skelbiama socialiniuose tinkluose. Skelbime nėra gramatinių, rašybos, stiliaus klaidų. Informacija apie įvykusius ar būsimus renginius skelbiama pasitelkiant originalumą ir įvairius būdus (radijas, lankstinukai, televizija ir kt.).
Vidinė komunikacija Aktyvus bendradarbiavimas su klasių atstovais/seniūnais, administracija, tėvų klubu. Suorganizuoti susirinkimai, bendros veiklos.   Taip pat organizuoti neformalūs komandos susitikimai, susirinkimai, kitos veiklos, stiprinančios komandą, didinančios savivaldos narių bendravimo, efektyvaus tarpusavio komunikavimo ir kt. įgūdžius.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkurso vertinimo komisija konkursinius darbus vertina pagal šiuos kriterijus:

Vertinimo kriterijai

Maksimalus

balų skaičius

Balų ribos Skiriamas balas

Atstovavimas:

-           dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose vadovų klubuose

-          dalyvavimas Kėdainių rajono mokinių tarybos organizuojamuose forumuose

-          apklausų vykdymas

-          dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos forumuose

13

0-7

0-2

0-2

0-2

 

Programų tinklas:

-          minėjimai (originalumas, masiškumas)

-          programos Emocija+ vykdymas mokykloje

-          naujovės (originalumas)

-          tradiciniai renginiai

5

0-2

0-1

0-1

0-1

 

Marketingas:

-          plakatų gramatinis taisyklingumas

-          dizainas (koncepcija, maketavimas, išdėliojimas)

-          įvairiapusiškumas (atsiųsti 3 plakatai nėra panašūs, identiški ar pan.)

-          estetika (tvarkingumas)

8

0-1

0-3

0-1

0-3

 

Išorinė komunikacija:

-          veikla socialiniuose tinkluose (rašymo stilius, gramatika, skyryba)

-          įvairovė (plakatai, radijas, lankstinukai ir t.t.)

8

0-4

0-4

 

Vidinė komunikacija:

-          bendradarbiavimas su klasių seniūnais/atstovais

-          bendradarbiavimas su administracija  

-          bendradarbiavimas su tėvų klubu

9

0-3

0-3

0-3

 

Papildomi balai:

-          konkursinis darbas pateiktas išradingai, kūrybiškai, originaliai

2

0-2

 
                                                                 Balų suma: 45  

13. Pirmų trijų vietų, didžiausią balų skaičių surinkę, nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir prizais.

14. Komisija gali siūlyti apdovanoti ir kitus geriausius konkursinius darbus ir/ar mokinių savivaldos institucijas.

__________________________