Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos nuostatai.reader

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) – Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaiga. Tarnybos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111103885), adresas – J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Tarnybos grupė – švietimo pagalbos įstaiga. Tarnybos tipas – švietimo pagalbos tarnyba. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Kėdainių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. 
Tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba.