Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

51 savaitė1

51 savaitė2

50 savaitė 1

50 savaitė 2

50 savaitė 3

49 savaitė 1

49 savaitė 2

48 savaitė 1

48 savaitė 2

47 savaitė 1

47 savaitė 2

Lapkričio mėn. vykusiame rajono logopedų metodiniame pasitarime pristatėme mokinių vertinimo ir įsivertinimo logopedinėse pratybose organizavimo patirtį, specialiosios mokyklos logopedės pristatė šios palankias specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui(si) mokyklos aplinkas, teikėme pasiūlymus Metų logopedų / logoterapeutų rinkimams 2018.

 

46 savaitė 1

46 savaitė 2

46 savaitė 3