Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

1

Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų Pavasario forumas

Balandžio 13- 15 dienomis Vepriuose (Ukmergės r.) vyko Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) organizuotas išvažiuojamasis Pavasario forumas ,,Tikroji kryptis", finansuotas lėšomis, skirtomis Kėdainių r. savivaldybės „Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programa“ vykdymui. Forumą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Gunda Krasauskaitė ir koordinatorė Vilija Girdauskaitė. Buvome supažindinti su Kėdainių rajono mokinių tarybos veikla, Lietuvos moksleivių sąjunga, forumo tikslu ir taisyklėmis. Mus padalino į penkias komandas su kuriomis praleidome daug laiko, išmokome ir suvokėme begalę naujų dalykų bei tobulėjome kaip komandos, savivaldos nariai. Jums turbūt kyla klausimas, kokiu būdu žaisdami galime kelti savo kompetencijas. Tačiau kiekviena komanda užduotis gaudavo simuliuodami mokyklos savivaldos darbą, tokiu būdu mums tikrai pavyko patobulėti. Taigi pirmąją dieną mes vykdėme komandos formavimą, mokėmės protokoluoti, išsiaiškinome kokios yra pirmininko pareigos bei kodėl bendradarbiavimas tarp  savivaldų yra svarbus. Baigiantis dienai daug reflektavome, komandos aptarė savo emocijas ir jausmus, pirmosios dienos pliusus ir minusus - taip mes mokėmės išreikšti savo nuomonę bei kritiką.

Antroji diena buvo labai produktyvi. Kėlėmės su saulės spinduliais ir muzika. Vos prabudę ėjome  pasikrauti energijos į puikią rytinę mankštą, kuri pakėlė mus ant kojų naujai gerai dienai! Pavalgę skanius pusryčius vėl dirbome savo komandose. Antrojoje simuliacijoje pasimokėme kas yra išorinė, vidinė komunikacijos, savo kailiu išbandėme šių pareigų atliekamus darbus. Sužinojome daug naujų faktų apie mokinių savivaldą, Lietuvos moksleivių sąjungą. Taip pat supratome, kaip tikslingai turi veikti marketingo ir rinkodaros atstovai, nariai turėjo galimybę praktikuoti šios srities pareigybes. Komandos dar labiau susipažino, dalinosi savo įgyta patirtimi. Pietų metu visi turėjo laiko pasišnekučiuoti su draugais, bei susipažinti su dar nepažįstamais dalyviais. Pailsėję kibome į darbus. Dalyviai aplankė tris darbo grupes: darbo grupę su Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologėmis, diskutavome apie mokinių savivaldos svarbą bei klausėmės kuo svarbus yra originalumas, savitumas ir lavinome savo kūrybinius gebėjimus. Įgavę daug naujų žinių, turėjome laiko parašyti po laiškelį savo draugams, kuriuos sutikome forumo metu, tokiu būdu stiprinome savivaldų tarpusavio santykius. Pasistiprinę per vakarienę, turėjome trečiąjį simuliacijos užsiėmimą. Jo metu visiems teko susipažinti su kūrybinių industrijų komandos (KIK) veikla ir labai įtemptai bendradarbiauti su kitomis grupėmis, nes buvo gauta finalinė užduotis - dalyviams teko sukurti bendrą renginį. Pamatę renginį suvokėme, jog simuliacija tikrai pavyko, nes savivaldų nariai puikiai atskleidė jos tikslą. Sugrįžę į savo komandas reflektavome paskutinį kartą, vakaras buvo labai jausmingas, daug kalbėjome ir liejome džiaugsmo ašaras.

Paskutinę forumo dieną pradėjome skaniais pusryčiais, po kurių visi kartu susirinkome į balandžio mėnesio Vadovų klubą. Jo metu kalbėjome apie ekonomikos pamokų spragas, medijų raštingumą, balsavimą nuo šešiolikos metų bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) privalumus ir trūkumus. Šiomis temomis turėjome plačią diskusiją, kurios metu teisę pasisakyti turėjo visi. Po vadovų klubo vyko mokinių savivaldų forumas, kurio metu KRMT pirmininkė Gunda Krasauskaitė pateikė savo veiklos ataskaitą. Išsirinkome naująją pirmininkę Karoliną Pralgauskytę, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos 10 klasės mokinę. Iš visų rajono mokyklų Forume dalyvavę atstovai buvusios pirmininkės atskaitai ir naujosios patvirtinimui pritarė vienbalsiai.

Karolinai linkime sėkmės organizuojant veiklas ir dirbant rajono mokyklų mokinių gerovei. Dėkojame Gundai už vadovavimą KRMT 2017-2018 mokslo metais ir linkime sėkmės abitūros egzaminuose. Ačiū tariame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems, kad forumas įvyktų. Tikimės, kad gautas žinias dalyviai panaudos organizuojant ir stiprinant mokinių savivaldų institucijos veiklas Kėdainių rajone.

Viltė Giedraitytė, Kėdainių rajono mokinių tarybos narė

16 savaitė 1

16 savaitė 2

            Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba skelbia Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.

            Paraiškos programoms finansuoti priimamos iki 2018 m. balandžio 23 d. 17,00 val.

            Paraiškų priėmimo vieta – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Josvainių g. 40 Kėdainiai (pateikti raštvedei Genovaitei Ramanauskienei).

                      Kontaktinis asmuo – Robertas Bilvinas, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pridedama:

  1. Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso nuostatai, 2 lapai.
  2. Paraiška Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui, 2 lapai.
  3. Lėšų panaudojimo ir veiklų įvykdymo ataskaita, 1 lapas.

Nuostatai reader;           Paraiška readerw;           Ataskaita readerw.

15 savaitė 1

15 savaitė 2

14 savaitė 1

14 savaitė 2

14 savaitė 3

Be pavadinimo

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“;
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.etar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija, 2018-01-23