Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Balandžio 18 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyko VšĮ „A. C. Patria“ savanorių mentorės Birutės Taraskevičiūtės, Kėdainių rajono savanorius priimančių organizacijų atstovų ir JGI projekto „Atrask save“ vietos koordinatorių susitikimas.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė balandžio 19 dieną Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje skaitė paskaitą tėvams „Empatijos jausmo ugdymas. Tėvų vaidmuo“.

Šeštadienio rytmetį susirinkę savanorių klubo nariai  išbandė debesų kompiuterija pagrįstą animuotų prezentacijų kūrimo įrankį POWTOON.

Balandžio 13 d. mokyklų bibliotekininkai dalyvavo meno terapeutės Jūratės Vyžintienės seminare "Biblioterapija - mūsų vidinė karalystė, gyvenanti pasakose".

Akimirkos iš Neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk –pažink ir keiskis!“ užsiėmimų

2016 m. kovo 31 d. įvyko bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių respublikinis teisinių žinių konkurso „Temidė" rajono etapas.

 2016 m. balandžio 4 d. įvyko steigiamasis Kėdainių rajono Tėvų klubo susirinkimas, kuriame  dalyvavo tėvai, atstovaujantys ugdymo įstaigas: l/d „Žilvitis“, m/d „Puriena“, Labūnavos pagrindinės mokyklos „Dobiliuko“ skyrius, „Atžalyno“ gimnazija, Šviesioji gimnazija, LSU „Aušros“ progimnazija, „Ryto progimnazija.