Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

25 d. 9 val. Seminaras Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogams „Aktyvių mokymosi metodų taikymas pedagogo veikloje”. Lektorės: vyr.mokytoja Laura Paulauskienė ir vyr.socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

28 d. 10 val.  Seminaras Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos ir Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos pedagogams „Mokomųjų dalykų turinio sąsajos su gamybiniais procesais”. Lektoriai: pavaduotoja ugdymui Jolita Gaučienė, mokytoja metodininkė Asta Juchnevičienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla; mokytoja metodininkė Giedrė Paškevičienė, mokytojas metodininkas Andrius Paškevičius, Kėdainių rajono Josvainių gimnazija.

sausio 13 d.  prasideda respublikinis mažų vaikų pilietiškumo ugdymo projektas "Kaip surasti Lietuvą' 2017?" Šiemet projekte dalyvaus 54 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. 
Projekto globėjas - Kėdainių r. savivaldybės meras Saulius Grinkevičius.
Projektą koordinuoja: Šėtos socialinis ir ugdymo centras.
Projektą organizuoja: Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kėdainių mokykla-darželis „Puriena“, Kėdainių mokykla-darželis „Vaikystė“, Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kėdainių r. Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyrius, Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“, Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Kėdainių mokykla-darželis „Obelėlė“, Kėdainių r. Krakių gimnazijos „Bitutės“ skyrius; Kėdainių lopšelis-darželis „Aviliukas“.
Projekto trukmė: sausio 13 d. - vasario 16 d.
Projekto nuostatus galima parsisiųsti čia: http://kaipsurastilietuva.lhosting.info/projekto-nuostatai/
Projekto interneto svetainė: http://kaipsurastilietuva.lhosting.info/