Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Metodinio pasitarimo metu aptartas praeitų mokslo metų veikos planas ir kaip sekėsi jį įgyvendinti. Rajono chemijos mokytojai planavo veiklas 2015-2016 mokslo metams. Susitikimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ir Josvainių gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų magistrė Asta Juchnevičienė.

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Asta Juchnevičienė

Metodinio pasitarimo metu aptartas praeitų mokslo metų veikos planas ir kaip sekėsi jį įgyvendinti. Prisimintos akimirkos iš socialinių pedagogų 25 metų pareigybės įsteigimo Lietuvoje paminėjimo renginio, bendro visų rajono mokyklų renginio GYVENIMAS BE PATYČIŲ Kėdainių arenoje. Socialiniai pedagogai diskutavo ir planavo veiklas 2015-2016 mokslo metams. Nutarta šiais mokslo metais metodinius pasitarimus rengti ne tik Švietimo pagalbos tarnybos patalpose, bet rajono (kaimo) mokyklose.

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Prašome užsakyti mokyklinę dokumentaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo ugdymo mokykloms ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms 2016 - 2017 mokslo metams. Raštas reader
Užsakymą prašome pateikti iki 2015 m. spalio 2 d. adresu: Josvainių g. 40, Kėdainiai (Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 5 kab., raštvedė).

Užsakymą prašome parengti tik ant siunčiamųjų dokumentų blanko pagal pridedamą paraiškos pavyzdį w .

 

Pasitarime dalyvavo ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis. Pasitarimo pradžioje metodinio ratelio pirmininkas Vaidas Grišinas trumpai apibendrino praeitų mokslo metų istorijos mokytojų veiklos rezultatus bei pasidžiaugė gerais 2015 m. istorijos brandos egzaminų rezultatais. Kėdainių rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis diskutavo su mokytojais apie istorijos mokytojų vaidmenį ugdant mokinių patriotiškumą ir pilietiškumą. Buvo pabrėžta, kad, ugdant mokinius, svarbi visų dalykų mokytojų pilietinė laikysena.

moveweek Rugsėjo 21-27 d. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos šalių įvyks jau 4-oji Judėjimo savaitė - MOOVE WEEK 2015. Renginio organizatorius ir remėjas Lietuvoje - LKSKA “Nemunas”. Judėjimo savaitės tikslas – paskatinti bendruomenių dalyvius būti fiziškai aktyviais.

Kėdainių bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariai taip pat aktyviai įsijungia į tarptautinę Judėjimo savaitę - 2015 (MOVE WEEK 2015) jau antrus metus. Šiais metais mūsų rajono dalyvių šeima ženkliai padidėjo - net 3000 tūkstančiai dalyvių.

 

Judėjimo savaitės koordinatorė – metodininkė Aušra Nesterovienė.

Rugsėjo 21-27 d. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos šalių įvyks jau 4-oji Judėjimo savaitė - MOOVE WEEK 2015. Renginio organizatorius ir remėjas Lietuvoje - LKSKA “Nemunas”. Judėjimo savaitės tikslas – paskatinti bendruomenių dalyvius būti fiziškai aktyviais.

Kėdainių bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariai taip pat aktyviai įsijungia į tarptautinę Judėjimo savaitę - 2015 ( MOVE WEEK 2015) jau antrus metus. Šiais metai mūsų rajono dalyvių šeima ženkliai padidėjo - net 3000 tūkstančiai dalyvių.

Judėjimo savaitės koordinatorė – metodininkė Aušra Nesterovienė

Rugsėjo 28 d. - spalio 2 d. Kėdainių m/d "Puriena" vyks etninės kultūros savaitės renginiai, skirti Lietuvos Etnografinių regionų metams paminėti

Renginių planas reader

Rugsėjo 15 d. Truskavos seniūnijos tėveliai su vaikais dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto "Vaiko sveikata šeimos rate" veiklose.

Tėveliai klausė paskaitų apie fizinio aktyvumo naudą ir įtaką sveikatai, ligų profilaktiką. Paskaitas skaitė edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė ir Aida Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. 

Vaikams užsiėmimus vedė Kėdainių lopšelio - darželio "Vyturėlis" auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, apie asmens higienos įgūdžius kalbėjo  Aida Butkienė.