Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

K12 forumas 3Praėjusiais metais šiame forume dalyvavo daugiau nei 300 skirtingų mokyklų ir daugiau nei 600 jų atstovų. 

 Šių metų renginys bus dar interaktyvesnis, dar įdomesnis. Jo metu mokytojai turės galimybę dalintis patirtim, pamatyti kaip taikomos naujausios technologijos pamokose, dalyvauti žaidimuose bei kūrybinėse dirbtuvėse. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos spalio mėnesio darbo planas reader

Plano priedai  w

Į seminarus galite registruotis interneto svetainėje  - REGISTRACIJA

moveweek

Rugsėjo 25 dienos popietę Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai prisijungė prie Europos judėjimo savaitės "MOVE WEEK" renginių. Kėdainių miesto parke sportavo ir smagiai leido laiką. 

Renginio organizatorė - metodininkė Aušra Nesterovienė.

Metodinio pasitarimo metu aptartas praeitų mokslo metų veikos planas ir kaip sekėsi jį įgyvendinti. Rajono chemijos mokytojai planavo veiklas 2015-2016 mokslo metams. Susitikimo metu išrinkta nauja metodinio būrelio pirmininkė. Ja tapo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ir Josvainių gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų magistrė Asta Juchnevičienė.

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Asta Juchnevičienė

Metodinio pasitarimo metu aptartas praeitų mokslo metų veikos planas ir kaip sekėsi jį įgyvendinti. Prisimintos akimirkos iš socialinių pedagogų 25 metų pareigybės įsteigimo Lietuvoje paminėjimo renginio, bendro visų rajono mokyklų renginio GYVENIMAS BE PATYČIŲ Kėdainių arenoje. Socialiniai pedagogai diskutavo ir planavo veiklas 2015-2016 mokslo metams. Nutarta šiais mokslo metais metodinius pasitarimus rengti ne tik Švietimo pagalbos tarnybos patalpose, bet rajono (kaimo) mokyklose.

Parengė metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Sinickienė 

Prašome užsakyti mokyklinę dokumentaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo ugdymo mokykloms ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms 2016 - 2017 mokslo metams. Raštas reader
Užsakymą prašome pateikti iki 2015 m. spalio 2 d. adresu: Josvainių g. 40, Kėdainiai (Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 5 kab., raštvedė).

Užsakymą prašome parengti tik ant siunčiamųjų dokumentų blanko pagal pridedamą paraiškos pavyzdį w .