Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

37 savaitės 1

37 savaitės 2

Įvyko pirmasis KRMT pasitarimas.

Rugsėjo 5 d. į pirmąjį 2018-2019 mokslo metų pasitarimą rinkosi Kėdainių rajono mokinių taryba. Pirmininkė Karolina Pralgauskytė pristatė šių mokslo metų strateginį planą ir KRMT struktūrą. Tarybos nariai siūlymus priėmė vienbalsiai.

Aptarti artėjančio Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rudens forumo organizaciniai klausimai.

Susitikimų rugsėjis

Besibaigiant mokslo metams Kėdainių miesto ir rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narės vyko į edukacinę kelionę po Palangą, kurios tikslas buvo susipažinti kaip šiame mieste organizuojamas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė supažindino su psichologų darbo specifika kurortiniame miestelyje, kur trūksta įvairių specialistų, o trečdalį gyventojų sudaro senjorai. Vidurio Lietuvos ir pajūrio krašto psichologės pasidalijo sėkmingomis praktikomis ir iššūkiais darbuose.

Kolegos lankėsi Baltijos pagrindinėje mokykloje, kurioje įkurtos klasės specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, pritaikytos mokyti individualizuotai ir diferencijuotai, atsižvelgiant į gebėjimus. Visa ši mokykla įrengta adekvačiai vertinant vaikų su negalia mokymosi ir poilsio poreikius. Specialiosios pedagogės, turinčios ilgametę darbo patirtį,  pristatė savo darbo specifiką ugdant ypatingo dėmesio reikalaujančius mokinius.

Trečioji kvalifikacijos kėlimo renginio dalis vyko Palangos socialinių paslaugų centre, kurio psichologė išsamiai ir vaizdžiai pasidalijo savo darbo aktualijomis. Patyriminio mokymosi metodu Kėdainių psichologės susipažino su sensorinio kambario, kaip lavinimo ir atsipalaidavimo priemonės, privalumais. Anot šio centro specialistės, neįgaliam žmogui svarbiausia ne mokyklinės žinios, o socialinės adaptacijos lygis (savitvarka, savitvarda) ir savęs pažinimas saugioje aplinkoje.

Kartu su Palangos miesto savivaldybės kolegomis džiaugiamės užmezgę naujas pažintis ir sutvirtinę senąsias, nuoširdžiai dėkojame už turiningą dieną ir specialistams naudingą, praktikoje pritaikomą edukaciją specialiųjų poreikių ugdymo tema. Psichologės grįžo patobulėjusios ir pilnos kūrybinių minčių kitiems mokslo metams.

Ramunė Ūsė

Nomeda Ulickienė

1

2

26 savaitė

25 savaitė 1

25 savaitė 2

24 savaitė 1

24 savaitė 2