Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

14 savaitė 1

14 savaitė 2

14 savaitė 3

Be pavadinimo

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Pristatome pokyčius šioje srityje:

- Įstatymo pakeitimo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Įstatymo pakeitimo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu, kuriame nustatyta, kad tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas (ikimokyklinė ugdymo įstaiga/mokykla), dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų (globėjų) prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

- Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje, priims tėvai (globėjai).

- Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įsigaliojus Įstatymo pakeitimui, netenka galios šie teisės aktai:

- Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“;
- Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK- 1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas“.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.etar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija, 2018-01-23

13 savaitė 1

 

Kviečiame I-IV klasių mokinius bei jų mokytojus dalyvauti respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje

„Mintis per žodį knygą audžia“

Tikslas – formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą ir bičiulystę su knyga.

Uždaviniai:

1.Skatinti vaikus domėtis knyga.

2. Dalytis praktinėmis mokinių idėjomis, skatinančiomis aktyvų skaitymą.

3.Ugdyti socialinę kompetenciją - mokytis bendrauti ir bendradarbiauti.

4. Lavinti emocinę kompetenciją - patirti teigiamų emocijų.

5. Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudotis informacinėmis technologijomis.

Konferencijos rengėjai:

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

Konferencijos organizacinis komitetas:

Rita Vandalauskienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Irena Lukjanovienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Vida Krylienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Svarbiausios datos:

 

Iki 2018 m. kovo 30 d.konferencijos organizatoriams pranešti apie ketinimą dalyvauti Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

pagal pateiktą dalyvio anketą.

Konferencija numatoma 2018 m. balandžio 12 d. 9 val. 30 min. Kaunog.21, Krakės, Kėdainių rajonas.

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Temos

Audito-rinių val. skaičius (akad. val.)
1. Dalyvių registracija. 0,5 val.
2.

Konferencijos atidarymas.

Mokinių spektaklis „Melagių karalius“ pagal

O. Milašiaus kūrybą.

0,5 val.
3. Pranešimai. 1 val.
4. Pietų pertrauka. 0,5 val.
5. Darbas grupėse. 2,5 val.
6. Kūrybinės dirbtuvės. 0,5 val.
7. Darbo grupėse veiklos apibendrinimas. Konferencijos uždarymas. 0,5 val.

PRANEŠIMŲ (PRISTATYMŲ) TEMATIKA

 

Pranešimas (pristatymas) turi būti susietas su knyga: rašto ir knygos atsiradimo istorija, vaiko ryšys su knyga, pirmosios knygos, skaitomiausios knygos, mokinių kurtos knygos, projektai, renginiai, skirti rašytojų kūrybai.

REIKALAVIMAI PRANEŠIMUI (PRISTATYMUI)

 

  • Pranešimo (pristatymo) forma gali būti įvairi: vaizdinis, žodinis pristatymas, stendinis pranešimas, video medžiaga (CD arba USB raktas), pateiktys, inscenizacija.
  • Pranešimo (pristatymo) trukmė iki 3- 5 min.

Konferencijos dalyviai ir juos ruošusieji mokytojai bus apdovanojami padėkos raštais.

12 savaitė 1

12 savaitė 2

11 savaitė 1

11 savaitė 2