Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Kėdainių rajono mokinių taryba pradėjo įgyvendinti projektą „Mokiniai-mokiniams-2„. Projektas vykdomas  Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo lėšomis. Pirmieji mokymai, kuriuos  vykdė Birutė Jankauskaitė, Valdas Kupčinskas, Gunda Krasauskaitė ir Ugnė  Petraitytė vyko Ariogalos gimnazijoje.  Pristatytas mokymų ciklas ,,Jaunimo politikos labirintai‘‘. Moksleiviai nustebino savo aktyvia veikla miestelyje. Gimnazijoje reguliariai organizuojami įdomūs renginiai, atvyksta įvairūs pranešėjai, vyksta prevenciniai užsiėmimai, diskusijos. Vykstant mokymams, jaunuoliai aktyviai įsitraukė į diskusijas, debatus, žaidimus, simuliaciją. Simuliacijos metu, visi demokratiškai išrinko 6 gimnazijos atstovus, kurie vyks į š.m. lapkričio 19 d. Kėdainiuose organizuojamą  forumą ,,Kurkime dabartį kartu‘‘. 
Toliau mūsų projektinės veiklos bus vykdomos: Kauno r. Šlienavos, Prienų r. Balbieriškio, Ukmergės r. Deltuvos, Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinėse mokyklose.

 Ugnė Petraitytė, KRMT

Birželio 14 d. rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui ir skyrių vedėjai vyko į Telšius (seminaras „Ugdymo proceso valdymo kompetencijos tobulinimas pritaikant žinias apie Telšių rajono savivaldybės kultūrinį paveldą“).  Žemaičių dailės muziejaus specialistai, Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus pirmininkas Andrius Docius pristatė Oginskių dvarą ir dvaro parką, Telšius , rajono pasididžiavimo  – „Džiugo“ sūrio istoriją ir gamybos ypatumus.

 

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui (skyrių vedėjų) susivienijimo pirmininkė Vilma Paulauskienė.

 

Rugsėjo mėnesio 20 dieną Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje rinkosi Kėdainių rajono mokyklų chemijos mokytojai. Susitikimo metu buvo aptartos 2015-2016 mokslo metais atliktos veiklos, taip pat planuojami seminarai, konferencijos, atviros pamokos 2016-2017 mokslo metams.

Asta Juchnevičienė, chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

26 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba.

26 d. 14,30 val. Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m.

26 d. 15,30 val.  Mokinių savanoriškos veiklos klubo diskusija: „Studijos Lietuvoje ir užsienyje”.

27 d. 14 val. Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. ir kt. klausimai.

27 d. 14,30 val. Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. ir kt. klausimai.

 28 d. 10 val. Seminaras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams: „Vaikų vaidinimų dvasinis grožis ir ugdomoji vertė". Lektorė - doc. dr. Vida Kazragytė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakultetas, Šokio ir teatro katedra.

28 d. 13 val. Seminaras Kėdainių r. Šėtos gimnazijos strateginio plano rengimo grupės nariams: „Mokyklos strategijos planavimas: vadybos funkcijos; mokyklos strateginio planavimo etapai; mokyklos veiklos analizė ir vertinimas pagal SSGG modelį; misijos, vizijos ir vertybių numatymas; strateginių tikslų hierarchija“ (1 dalis). Lektorius – Rytas Tamašauskas, Kėdainių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros vyr. specialistas.

28 d. 15 val. Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. ir kt. klausimai.

29 d. 15 val. Muzikos mokytojų ir meninio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Darbotvarkėje: metodinės veiklos organizavimas 2016 - 2017 m.m. ir kt. klausimai.

30 d. 9,30 val. Paskaita Dotnuvos seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

Rugsėjo 17-18 d. Savaitgalis. Vieni jį praleido įprastai - lovoje, ruošdami namų darbus, žiūrėdami televizorių, naršydami internete. O kiti – jau nuo ankstaus šeštadienio ryto, drauge su savo mokyklų savivaldų nariais, kolegomis ir bičiuliais atvyko į Kėdainių ,,Ryto‘‘ progimnaziją ir dalyvavo Kėdainių rajono mokinių savivaldų rudens forume ,,Kai tikslai virsta darbais, svajonės tampa realybe‘‘. Tai jau antrasis KRMT organizuojamas forumas. Forumas prasidėjo nuo KRMT pirmininkės Birutės Jankauskaitės, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Audronės Stadalnykienės ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus Henriko Vaicekausko sveikinimo kalbų. Šio rudens forumo prasmė ir tikslas – motyvuoti ir paskatinti jaunus žmones siekti tikslų, įgyvendinti savo svajones, aktyviai veikti savo aplinkoje, padėti jiems įgyti savybių, padėsiančių tai padaryti: drąsos, pasitikėjimo savimi, atkaklumo... Pirmasis forumo motyvuotojas (pranešėjas) buvo Remigijus Jakštys – jaunasis Lietuvos verslininkas, žmogus su neįprasta istorija. Nors šiam vaikinui tik 18 m., su forumo dalyviais dalinosi patirtimi, kuria gali pasigirti ne daugelis jo, ar net vyresnio amžiaus žmonių. Remigijus savo pirmąją darbo sutartį pasirašė dar būdamas 14 m., o šiandien, jis - ,,Solid Education‘‘ verslo plėtros vadovas ir Microsoft Lietuva jaunųjų studentų partnerių vadovas. Anot jo, lengva tikrai nebuvo. Gyvenimas nesuteikė pačių palankiausių sąlygų, tačiau nieko nebūtų nuveikęs be didelio noro ir užsispyrimo. Vėliau su forumo dalyviais užsiiminėjo socialinės darbuotojos iš VŠĮ ,,Juoda Avis‘‘. Visi turėjo galimybę pabendrauti su labai įdomiomis ir charizmatiškomis asmenybėmis. Tai buvo dirbtuvės, motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimui. Merginos forume sukūrė jaukią atmosferą, bendravo itin nuoširdžiai ir šiltai. Dalyviai mielai dalinosi savo mintimis ir emocijomis. Tiek su ,,Juodos avies‘‘ darbuotojomis, tiek su kitais. ,,Juoda avis‘‘ vieniems padėjo priimti sudėtingus sprendimus, su kitais pažadėjo ir toliau nenutraukti ryšio, dalintis patirtimis ir idėjomis. Taip pat į renginį atvyko ir Lietuvos Moksleivių Sąjungos narės Gintarė Vikmondaitė ir Goda Katkutė, kurios taip pat pasakojo apie tai, kas yra Lietuvos Moksleivių sąjunga, kaip atrodo darbas joje. Su jaunimu apie karjerą kalbėjosi bendrovės ,,Nordic Sugar Kėdainiai‘‘ vadovas Dainius Cibulskis. Susirinkusieji išgirdo keletą patarimų apie karjeros siekimą. Sužinojo ir apie paties pasakotojo karjeros kelią. Iš Vilniaus į Kėdainius tądien atvyko ir žurnalo ,,Panelė‘‘ žurnalistė Živilė Karevaitė. Dirbdama žurnale, nuolatos bendraudama su talentingais, unikaliais žmonėmis, Živilė sukaupė nemažai įkvepiančių istorijų apie šių dienų herojus, kurių išgyvenimai ir patirtys skatina nebijoti gyventi, siekti to, ko nori, pildyti savo svajones. Vakare, socializacijos metu, grojo žavi vaikinų džiazo grupė ,,Metras devyniasdešimt‘‘. Publika šoko, dainavo kartu. Po visų išklausytų pranešimų, gausybės naudingos informacijos, forumo dalyviai turėjo progą atsikvėpti, pasimėgauti ,,Šoros‘‘ picomis bei ,,Dadu‘‘ ledais. Sekanti diena prasidėjo nuo šaulių sąjungos narių pravestos rytinės mankštos. Rajono mokinių tarybos pirmininkė Birutė pateikė dalyviams savo mokslo metų veiklos ataskaitą. Savanoriškos veiklos klubas papasakojo apie savo veiklą bei apie tai, kodėl verta užsiiminėti savanoryste, kokią naudą iš to gauna pats savanoris. Dvi dienos rudens forume praėjo labai greitai. Moksleiviai ne tik įgijo daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi, motyvacijos, bet susirado ir naujų draugų bei pažinčių. Nuskambėjus paskutiniam LMS‘ietiškam plojimui, visi pradėjo skirstytis. Išeinančių dalyvių veidai atrodė gan džiaugsmingi. Tai buvo įkvepiančios gyvenimui dienos. Renginio organizatoriai KRMT džiaugiasi darbo rezultatu ir tikisi, jog forumų Kėdainiuose bus dar ne vienas. \

Ugnė Petraitytė KRMT

Antroji Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmo dalis“ - tai “Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmas” tęsinys, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis,  kuris orientuotas į  Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų institucijų trūkstamų kompetencijų kėlimą, taikant mokiniams patrauklias veiklų formas.

Projekte dalyvaus keturių Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų nariai: Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, Akademijos gimnazija, Truskavos pagrindinė mokykla, Labūnavos pagrindinė mokykla.

Projekto vykdytojai - Kėdainių rajono mokinių tarybos narės Augustė Dumčiūtė ir Marta Gadišauskaitė  supažindins savivaldų narius su moksleivių įtraukties į visuomenišką veiklą skatinimo būdais. Padės išsirinkti efektyviausia būdą kiekvienai mokyklai pagal moksleivių poreikius,   padės rasti atsakymus į iškilusius klausimus, susijusius su moksleivių skatinimu įsitraukti į visuomenišką veiklą. Pateiks pavyzdžius, kaip savivaldos gali įtraukti visą mokyklos moksleivių bendruomenę į problemų sprendimo būdų ieškojimą.

Pirmieji mokymai jau įvyko Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos ir Krakių Mikalojaus Katkaus mokinių savivaldos nariams. Mokymų tema:“Kaip sudominti, kai neįdomu?” Augustė ir Marta pateikė pavyzdžių bei padėjo gimnazijoms susidaryti planą kaip moksleivius sudominti ir įtraukti į visuomeniškas veiklas.

Projekto vadovė Birutė Jankauskaitė

19 d. 14 val. Ugdymo karjerai specialistų metodinio būrelio pasitarimas.

19 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Krakių M.Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams:  „Kaip sudominti, kai neįdomu?”. Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė, Kėdainių rajono mokinių taryba. 

20 d. 12 val. NUKELIAMAS Į SPALIO MĖN. Seminaras pradinio ugdymo pedagogams: „Skaitymo strategijos taikymas skaitant grožinius ir negrožinius tekstus ‘‘. Lektorė – mokytoja ekspertė Nomeda Kasperavičienė, Jonavos Panerio pradinė mokykla.

 

20 d. 14 val. Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

20 d. 14 val. Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

20 d. 14,30 val.  Pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

 

21 d. 10 val. Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

 

22 d. 13 val. Specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas.

 

23 d. 14,30 val. Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

 

24 d. 10 val. Mokymai Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniams: „Jaunimo politikos labirintai“. Mokymus veda: Birutė Jankauskaitė, Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė.