Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

13 d. 10 val.LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovų/specialistų   pasitarimas.

13 d. 14 val.Paskaita lietuvių kalbos mokytojams: „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programos turinys ir svarbiausios sąvokos”.Lektoriai: mokytoja metodininkė Aldona Šliažaitė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras; Rytas Tamašauskas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius vyr. specialistas.

13 d. 16 val.Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

13 d. 12 val.Psichologų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 14 val.Kėdainių „Ryto“ progimnazijos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas.

14 d. 15 val.Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 15 val. Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

14 d. 15,30 val.Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

16 d. 9,30 val.Paskaitos Dotnuvos seniūnijos bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė”. Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

16 d. 11 val.Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovų/specialistų pasitarimas.

16 d. 14 val. Mokymai Kėdainių r. Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos institucijos nariams: „Kaip sudominti, kai neįdomu?”.Mokymus veda: Marta Gadišauskaitė ir Augustė Dumčiūtė,  Kėdainių rajono mokinių taryba. 

17-18 d. 9 val.Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų rinkiminis forumas.

Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba.

Rugsėjo mėn.Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 5 d kl. mokinių kūrybiniai darbai „Mano svajonių biblioteka“ (Bibliotekų metams skirtas projektas „Mūsų bibliotekos“).

 

Rugsėjo mėnesio planas reader

...ir vėl Rugsėjis, 
Vėl šypsenos… Gėlės… 
Vėl Jumis tikinčios, klausiančios, atsakymo ieškančios akys... 
Vėl nuoširdaus nerimo pripildytos dienos...
Su Nauju Rugsėju!!!
Stiprybės, Kantrybės ir Supratimo!

Seminaro metu lankėsi  AB „Grigeo Grigiškės“ ir UAB „Brolis Semiconductors“, taip pat Cern parodoje. Programos dalyviai susipažino su netradicinėmis aplinkomis, naujųjų technologijų taikymo būdais.

2016 m. birželio 21 d. 10.00 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas.

Metodinio būrelio pirmininkė A. Šliažaitė pristatys 2016 m. birželio 15 d. ŠMM vykusio seminaro „Dėl naujo lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo 5,7,9 klasėse“ medžiagą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Šio ES finansuojamo projekto tikslas - jauniems žmonės padėti grįžti į darbo rinką, švietimo sistemą ar atlikti kokybišką praktiką/stažuotę.

Projekto privalumai:

  • Tu būsi apdraustas PSD (privalomuoju sveikatos draudimu)! 
  • Bus išklausyti Tavo norai ir atskleistos galimybės!
  • Tu galėsi išbandyti save savanoriaujant.

Nežinai ko nori ir ką gali? Drąsiai kreipkis!