Konsultacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams

Kviečiame mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, dirbančius su klausos sutrikimų turinčiais vaikais, 2021 m. gegužės 6 d.  15 val.  dalyvauti surdopedagogo konsultacijoje

,,Patarimai pedagogams, ugdantiems klausos sutrikimus turintį mokinį“.

Konsultacijas teiks Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogės metodininkės Jūratė Virkutienė ir  Laimutė Gervinskienė.

Registracija vyksta iki gegužės 4 d.  el. p. surdokonsultacija@gmail.com    nurodant vardą, pavardę, ugdymo įstaigą, pareigybę.

Skip to content