Kvalifikacijos tobulinimas

  • Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos organizuojamo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas:
  • Kvalifikacijos tobulinimo programos vertinimo kriterijai:
  • Kvalifikacijos tobulinimo renginio programa:

Pažymos

  • 2020 m. vasario 27 d. rajoninės mokytojų ir mokinių konferencijos "Ekologinis ugdymas rajono švietimo įstaigose" pranešėjų sąrašas.
  • 2019 m. lapkričio 15 d. Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos 6 - 12 klasių mokinių konferencijos "Skaičiai aplink mus" pedagogų, padėjusių mokiniams parengti pranešimus, sąrašas.
  • 2019 m. spalio 23 d. Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių pažintinės-praktinės konferencijos "Mano augintinis" pedagogų, padėjusių mokiniams parengti pranešimus, sąrašas.
  • KĖDAINIŲ RAJONO PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ IR VADOVŲ METODINIAI BŪRELIAI 2019/2020 m. m.

Metodinė veikla