Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“

Prielinksnių vartojimas https://learningapps.org/display?v=p3i9k231321  
Garsų S-Š diferencijavimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=p0q05gub221  
Garsų Z-Ž diferencijavimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=pura0i7ck21  
Garsų [t]-[d] skyrimas žodžiuose  https://learningapps.org/display?v=pss1wo9o321  
Garsų [k]-[g] skyrimas žodžiuose https://learningapps.org/display?v=pehjmptnj21  
Daugiareikšmių daiktavardžių supratimas https://learningapps.org/display?v=p111hcu7321
Vyr. logopedė Monika Unikaitė
Skip to content