Copyright 2016 - Qualify Joomla 3.4 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba
  • Protų mūšis. Organizatorius - Kėdainių rajono mokinių taryba

  • Įsteigtas tėvų klubas

  • Kėdainių rajono mokinių taryba

  • Teisinių žinių konkursas TEMIDĖ

Seminaro metu lankėsi  AB „Grigeo Grigiškės“ ir UAB „Brolis Semiconductors“, taip pat Cern parodoje. Programos dalyviai susipažino su netradicinėmis aplinkomis, naujųjų technologijų taikymo būdais.

View the embedded image gallery online at:
http://centras.kedainiai.lm.lt/#sigFreeId5952e6f46e

Vardas, pavardė Pareigos Atostogų laikas
Jurgita Vaitelytė Specialioji pedagogė

 2016-06-27 – 2016-08-23

Rima Juknevičienė     Logopedė

2016-06-27 – 2016-08-23 

Arūnė Jakutienė Psichologė

2015-06-20 – 2016-08-17 

Dalia Šeliakienė Socialinė pedagogė

2016-06-27 – 2016-08-23

Rūta Tiškuvienė Metodininkė

2016-06-27 – 2016-08-23

Aušra Nesterovienė Metodininkė

2016-06-27 – 2016-08-23

Vilija Girdauskaitė Metodininkė

2016-06-27 – 2016-08-23

Danutė Čeidienė Metodininkė

2016-07-08 – 2016-09-02

Virgilijus Cironka Direktoriaus pavaduot.ūkiui ir bendriesiems klausimams

2016-03-14 –  2016-03-19

2016-05-02 – 2016-05-06

2016-07-25 – 2016-08-14

Rima Valienė Vyr.buhalterė

2016-08-10 – 2016-08-29

2016-09-12 – 2016-09-23

Nijolė Valiulienė Valytoja

2016-07-04 – 2016-08-04

Genovaitė Ramanauskienė Raštvedė

2016-07-11–  2016-08-03

2016 m. birželio 21 d. 10.00 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje vyks rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas.

Metodinio būrelio pirmininkė A. Šliažaitė pristatys 2016 m. birželio 15 d. ŠMM vykusio seminaro „Dėl naujo lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo 5,7,9 klasėse“ medžiagą.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Šio ES finansuojamo projekto tikslas - jauniems žmonės padėti grįžti į darbo rinką, švietimo sistemą ar atlikti kokybišką praktiką/stažuotę.

Projekto privalumai:

  • Tu būsi apdraustas PSD (privalomuoju sveikatos draudimu)! 
  • Bus išklausyti Tavo norai ir atskleistos galimybės!
  • Tu galėsi išbandyti save savanoriaujant.

Nežinai ko nori ir ką gali? Drąsiai kreipkis! 

Birželio 7dieną 16.30 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje 
Laukiami savanoriai ir kiti pageidaujantys jaunuoliai ir suaugusieji!

Daugiau informacijos apie renginius rasite birželio mėnesio darbo plane reader

4 d. 9,30 val. Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos neformaliojo vaikų švietimo programos „Savanoriauk - pažink ir keiskis!” užsiėmimai: „Savanorių praktinės veiklos įsivertinimas”. Lektorė – Aušra Nesterovienė, edukologijos magistrė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. „Asmenybės potencialo vystymas per kūrybinę raišką”(1 dalis). Lektorė - vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

6 - 8 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijos pedagogams.  Lektorės - spec. pedagogė metodininkė Jurgita Vaitelytė, logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, psichologė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

Birželio mėnesio darbo planas reader