Specialistai

Kontaktai

Jurgita Vaitelytė

Specialioji pedagogė

Vertina mokinių žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį  ir jų atitiktį ugdymo programoms. Konsultuoja ir veda mokymus pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.   

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį

8.00 – 17.00

Penktadienį 8.00 – 11.00

Pietų pertrauka 12.00  – 12.45

Išsilavinimas

Edukologijos magistro laipsnis

Darbo patirtis

23 metai

Skip to content