KŠPT akreditacija pratęsta 5 metams

Po Nacionalinės švietimo agentūros atlikto institucijų, teikiančių kvalifikacijos tobulinimo paslaugas pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, veiklos išorinio vertinimo, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai akreditacija pratęsta 5 metams. 2022 m. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba akredituota penkeriems metams  (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-74).