Copyright 2018 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Sausio 19 d. Kėdainių daugiakultūriame centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso "Dainų dainelė" II etapas. Į konkursą atvyko ir dalyvius pasveikino rajono švietimo ir kultūros  skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, vedėjo pavaduotojas Kęstutis Stadalnykas.  "Dainų dainelės" konkurse savanoriavo  KRMT narės Emilija, Ineta, Sintija bei Gabrielė. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, saldžiomis dovanomis ir plačiomis vedėjų šypsenomis! 

Emilija Adomaitytė KRMT narė

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje nuo  2015 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. sausio 19 d. savanore dirbo Lina Čepulytė. Lina padėdavo tarnybos darbuotojams organizuojant seminarus, olimpiadas, atliekant kitus darbus. 

IMG 0289

  P1180086  Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, sausio 17 d. minima sniego diena. Šis sausis mums nepagailėjo nei šalčio, nei sniego, turime puikų metą slidinėti, čiuožti čiuožynėmis, leistis nuo kalnelių rogutėmis, grožėtis nuostabiai pasipuošusia gamta.

Sniego dieną linksmai paminėjo ir lopšelio-darželio ,,Vyturėlis “ vaikučiai, pedagogai, galintys renginyje dalyvauti tėveliai. Kas tempdami rogutes, kas nešini čiuožynėmis, kastuvėliais, kibirėliais rinkosi darželio kieme. Sniego dieną su vaikučiais linksmai siautė ir kiškutė Judrė (sveikatos priežiūros specialistė Gailutė Rutkauskienė).

2016 m. sausio 19 įvyko Kėdainių r. švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui susivienijimo (toliau – Susivienijimas) susirinkimas.

Susirinkime išrinkta naujos sudėties valdyba ir pirmininkas:

  • Vilma Paulauskienė, Susivienijimo pirmininkė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja;
  • Laisvyda Stogevičienė, Kėdainių l/d „Aviliukas“ dir. pavaduotoja;
  • Vilma Lukšienė, Kėdainių r. Surviliškio V.Svirskio pagrindinės mokyklos dir. pavaduotoja;
  • Neringa Širkienė, Kėdainių r. Šėtos gimnazijos dir. pavaduotoja;
  • Asta Krasauskienė, Kėdainių šviesiosios gimnazijos dir. pavaduotoja. 

20160113 1634482016  Sausio 17 d. (sekmadienį) Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje yra minima Pasaulinė sniego diena. 

Kviečiame prisidėti prie Pasaulinės sniego dienos ir organizuoti renginius savo ugdymo įstaigose ir organizacijose. 

Interneto svetainė http://world-snow-day.com/

Sausio 7 dieną informacinių technologijų bei pageidaujantys mokytojai dalyvavo seminare „Lego robotų panaudojimas ugdymo procese“. Seminaro lektorius - informacinių technologijų vyr. mokytojas Vilmantas Jasiulevičius mokytojus susipažino su LEGO mokymo metodikos principais, LEGO robotų priemonių įvairove, robotų konstravimo principais, jų panaudojimo praktiniais pavyzdžiais, paaiškino ir mokė naudotis programine įranga. Seminaro dalyviai dirbdami grupėse atliko mokomąsias užduotis: konstravo robotus, mokėsi programuoti. Nuoširdus ačiū seminaro lektoriui mokytojui Vilmantui už įdomiai organizuotą ir pravestą seminarą bei suteiktas žinias.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Rūta Tiškuvienė

Sausio 4 d. Kėdainių rajono mokinių taryba susirinko į pasitarimą. Aptarė artėjantį Lietuvos moksleivių sąjungos Žiemos forumą, kuris vyks Kaune, išsirinko temą pilietinei LMS akcijai PilietišKAS, padiskutavo apie galimą vadovų klubo naujovę - virtualius susirinkimus. Gerų ir produktyvių visiems likusių atostogų, moksleiviai! :)

KRMT narė Emilija Adomaitytė