Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

45 savaitė 1

45 savaitė 2

44 savaitė 1

44 savaitė 2

Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų rudens forumas ,,Pradėkime nuo klausimo KODĖL“!

2018 m. spalio 20 - 21 dienomis, Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinėje mokykloje, įvyko Kėdainių rajono mokinių tarybos (KRMT) organizuotas rudens forumas ,,Pradėkime nuo klausimo KODĖL“, kuriame dalyvavo 73 moksleiviai iš Kėdainių rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų. Renginys finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis skirtomis „Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2018 metų programai“ vykdyti.

 Pirmąją dieną pradėjo ir sveikinimo žodį tarė KRMT pirmininkė Karolina Pralgauskytė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorius Rimantas Urbonavičius ir KRMT koordinatorė Vilija Girdauskaitė.  Jie palinkėjo dalyviams drąsos, ryžto, kūrybiškumo, įgyti žinių reikalingų mokinių savivaldos veikloms savo mokyklose vykdyti ir stiprinti, bei puikiai praleisti laiką. Po forumo atidarymo moksleiviai išklausė paskaitą apie finansinį raštingumą, dalyvavo Paulo Attmere užsiėmime. Po  įdomių pranešėjų vyko trys darbo grupės, kuriose dalyviai dalijosi asmenine patirtimi dirbant mokinių savivaldoje bei įgijo naujų kompetencijų reikalingų savivaldoms stiprinti. Toliau dalyviai klausėsi  KRMT narių prisistatymo, kuris padėjo dar geriau pažinti KRMT veiklą bei jos struktūrą. Vakare vyko simuliacija, kurios metu buvo skatinamas bendradarbiavimas, atsakomybės jausmas, komandinis darbas, buvo susipažįstama su mokinių savivaldų narių pareigomis.

Antrąją forumo dieną pradėjimo su rytine mankšta, kurią pravedė Kėdainių Jaunųjų šaulių kuopos nariai. Vyko Protų mūšis. Dalyviai atlikinėjo įvairius metodus ir žaidė žaidimus. Po šios smagios veiklos visų laukė Vadovų klubas – visuotinis susirinkimas, kurio metu mokiniai pasisakė nacionaliniais klausimais: aptarė etatinį mokytojų atlyginimą, ugdymo turinio kaitą, jo pokyčius, pasidalijo savo nuomonėmis apie psichosocialinę aplinką mokyklose ir diskutavo apie rajonines problemas. Šis forumas buvo ypatingas, nes didžioji dalis forumo dalyvių buvo tik šiais metais išrinkti mokinių savivaldų nariai, todėl tai buvo didžiulis iššūkis forumo organizatoriams, tačiau  pabaigoje įvykusioje refleksijoje buvo galima suprasti, kad  mokiniai gavo daug naujų žinių,  pasidalijo savo mokinių savivaldų sėkmėmis bei problemomis, išsigrynino naujas idėjas bei išvažiavo namo kupini pačių geriausių emocijų ir noru, kad įvyktų kitas forumas.

Kėdainių rajono mokinių tarybos pirmininkė Karolina Pralgauskytė

43 savaitė 1

43 savaitė 2

Kėdainių rajono tėvų klubas

42 savaitė 1

42 savaitė 2

MSPP: MOBILI SOCIALINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai pradėjo vykdyti Kėdainių rajono savivaldybės remiamą projektą „MSPP: mobili socialinė psichologinė pagalba“.

 

Projekto esmė – sustiprinti Kėdainių r. Vilainių seniūnijos socialinės rizikos šeimų narių  psichologinį atsparumą, pasitikėjimą, iniciatyvumą bei  tarpusavio bendravimą, suteikiant žinių ir įgūdžių tėvystės, žalingų įpročių, vaikų socialinės bei kalbinės raidos temomis.

Projekto veiklos vyks 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Kėdainių r. Vilainių seniūnijoje: Tiskūnuose, Aristavoje ir Lančiūnavoje. Kiekviename kaime lankysis mobili specialistų komanda (du psichologai, specialusis pedagogas, logopedas, du darbo su jaunimu specialistai).

Susitikimo metu  tėveliai išklausys specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologų) paskaitas:

  • „Skirtingų gebėjimų vaikai, jų atpažinimas, pagalbos būdai“;
  • „Bendravimo su vaikais ypatumai: kaip auklėti vaikus nebaudžiant?“;
  • „Paauglių žalingų įpročių kontrolė“;
  • „Tėvų vaidmuo ugdant vaikų kalbą“.

Kiekvienam pageidaujančiam bus suteiktos individualios konsultacijos.

Kėdainių rajono mokinių tarybos narės organizuos simuliacinius žaidimus vaikams ir paaugliams.

Mažyliai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse. .

Į paskutinį susitikimą pakviesime visi pirmųjų susitikimų dalyvius.  Susirinkusiems specialistai organizuos veiklas, kurių metu dalyviai (tėvai, vaikai ir paaugliai) atliks kūrybines užduotis.

Numatyta, kad projekto veiklos modelis taps pavyzdžiu ateities veikloms, kuriomis bus rekomenduojama pasinaudoti ir kitas seniūnijas.  

Rugsėjo 21 – 22 d. veiklos buvo vykdomos Kėdainių r. Tiskūnų bendruomenėje.

 

Projekto pristatymas „Kėdainių žiniose, Balticum televizija.

https://www.youtube.com/watch?v=iZQMFWTX6XY