Copyright 2017 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas.

Vasario 28 d. Kėdainių rajono Josvainių gimnazijoje įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etapas, kuriame dalyvavo 23 mokiniai iš 10 rajono ugdymo įstaigų.

Balandžio 20 –21 d.  Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyks olimpiados respublikos etapas, kuriame dalyvaus Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 9 klasės mokinė Renata Vinskaitė. Kūrybinės veiklos grupė – tekstilė. Renatą olimpiadai rengė mokytoja Daiva Dubinkienė. Olimpiadoje taip pat dalyvaus Kėdainių “Atžalyno” gimnazijos 12 klasės mokinys Ričardas Gudonavičius. Jo mokytojas -Virgaudas Bernotavičius. Kūrybinės veiklos grupė – statyba ir medžio apdirbimas.

Linkime sėkmės!

savaites plan 9

6 d. 13 val. 64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etapo mokinių darbų vertinimas.

7 d. 13 val. Logopedų metodinio būrelio pasitarimas. 

8 d. 14 val. Lietuvių k. ir literatūros mokytojų grupės pasitarimas dėl konferencijos, skirtos Česlovui Milošui, organizavimo.

9 d. 14 val. Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

10 d. 9 val. 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

10 d. 10 val. Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams: „Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui“. Lektorė - Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja.

10 d. 12 val. Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojams: „Mokinio mokymosi pažangos projektavimas ir stebėjimas“. Lektorė - dr. Viktorija Sičiūnienė, Lietuvos edukologijos universitetas.

10 d. Rajono 4-ų klasių mokinių viktorina „Irkis į gilumą" (3-asis turas).   

1-2 d. 9 val. Seminaras J.Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokytojams: „Pradinių klasių mokinių kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos programą (galimybės, būdai, priemonės)“.  Lektorės: mokytoja metodininkė Rita Kareivienė, mokytoja metodininkė Gitana Juškienė, Kėdainių J.Paukštelio progimnazija.

2 d.  15,30 val. Gerosios patirties renginys (atvira pamoka): „Žmogaus figūros proporcijų piešimas“.  Pamoką veda mokytoja Žaneta Vasilė, Kėdainių dailės mokykla.

3 d. 10 val. 65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajono etapas. 

3 d. 11 val. Seminaras Kėdainių šviesiosios gimnazijos pedagogams: „Emocinio intelekto lavinimas“. Lektorius - Zuarguss Klororuss, Emocinio intelekto centras.

3 d. Individualūs mokymai: „Pozityvi tėvystė“.  Mokymus veda vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

4 d. 9 val. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogams (5-asis seminaras). Lektorė – logopedė metodininkė Rima Juknevičienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.