Copyright 2019 - Kėdainių švietimo pagalbos tanyba

Pasitarime dalyvavo ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis. Pasitarimo pradžioje metodinio ratelio pirmininkas Vaidas Grišinas trumpai apibendrino praeitų mokslo metų istorijos mokytojų veiklos rezultatus bei pasidžiaugė gerais 2015 m. istorijos brandos egzaminų rezultatais. Kėdainių rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis diskutavo su mokytojais apie istorijos mokytojų vaidmenį ugdant mokinių patriotiškumą ir pilietiškumą. Buvo pabrėžta, kad, ugdant mokinius, svarbi visų dalykų mokytojų pilietinė laikysena.

moveweek Rugsėjo 21-27 d. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos šalių įvyks jau 4-oji Judėjimo savaitė - MOOVE WEEK 2015. Renginio organizatorius ir remėjas Lietuvoje - LKSKA “Nemunas”. Judėjimo savaitės tikslas – paskatinti bendruomenių dalyvius būti fiziškai aktyviais.

Kėdainių bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariai taip pat aktyviai įsijungia į tarptautinę Judėjimo savaitę - 2015 (MOVE WEEK 2015) jau antrus metus. Šiais metais mūsų rajono dalyvių šeima ženkliai padidėjo - net 3000 tūkstančiai dalyvių.

 

Judėjimo savaitės koordinatorė – metodininkė Aušra Nesterovienė.

Rugsėjo 21-27 d. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos šalių įvyks jau 4-oji Judėjimo savaitė - MOOVE WEEK 2015. Renginio organizatorius ir remėjas Lietuvoje - LKSKA “Nemunas”. Judėjimo savaitės tikslas – paskatinti bendruomenių dalyvius būti fiziškai aktyviais.

Kėdainių bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariai taip pat aktyviai įsijungia į tarptautinę Judėjimo savaitę - 2015 ( MOVE WEEK 2015) jau antrus metus. Šiais metai mūsų rajono dalyvių šeima ženkliai padidėjo - net 3000 tūkstančiai dalyvių.

Judėjimo savaitės koordinatorė – metodininkė Aušra Nesterovienė

Rugsėjo 28 d. - spalio 2 d. Kėdainių m/d "Puriena" vyks etninės kultūros savaitės renginiai, skirti Lietuvos Etnografinių regionų metams paminėti

Renginių planas reader

Rugsėjo 15 d. Truskavos seniūnijos tėveliai su vaikais dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamo projekto "Vaiko sveikata šeimos rate" veiklose.

Tėveliai klausė paskaitų apie fizinio aktyvumo naudą ir įtaką sveikatai, ligų profilaktiką. Paskaitas skaitė edukologijos magistrė Aušra Nesterovienė, neformaliojo vaikų švietimo konsultantė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė ir Aida Butkienė, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. 

Vaikams užsiėmimus vedė Kėdainių lopšelio - darželio "Vyturėlis" auklėtoja metodininkė Genovaitė Cinkuvienė, apie asmens higienos įgūdžius kalbėjo  Aida Butkienė.

 

Rugsėjo 8 d. startavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Vaiko sveikata šeimos rate“ Truskavos seniūnijoje. Tėvelius su vaikučiais į projektinę veiklą  sukvietė Truskavos seniūnijos socialinė darbuotoja Irma Gustienė.  Paskaitas tėvams skaitė  psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė ir Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyr. socialinė pedagogė.  Psichologė tėvus supažindino su vaiko psichosocialine ir emocine raida, socialinė pedagogė skatino tėvus auklėti vaikus pagal pozityvaus auklėjimo metodus.  Vaikučiams smagias mankšteles vedė “Atžalyno” gimnazijos vyr. mokytoja Dalia Vengrytė. Paaugliams  socialinių įgūdžių užsiėmimus vedė vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė.

 Kitas susitikimas su šios seniūnijos tėveliais bei jų vaikais vyks rugsėjo 15 d. 

Rugsėjo 8 d. startavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamas projektas

„Vaiko sveikata šeimos rate“ Truskavos seniūnijoje. Tėvelius su vaikučiais į projektinę veiklą  sukvietė Truskavos seniūnijos socialinė darbuotoja Irma Gustienė.  Paskaitas tėvams skaitė  psichologijos magistrė Arūnė Jakutienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos psichologė ir Dalia Šeliakienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vyr. socialinė pedagogė.  Psichologė tėvus supažindino su vaiko psichosocialine ir emocine raida, socialinė pedagogė skatino tėvus auklėti vaikus pagal pozityvaus auklėjimo metodus.  Vaikučiams smagias mankšteles vedė “Atžalyno” gimnazijos vyr. mokytoja Dalia Vengrytė. Paaugliams  socialinių įgūdžių užsiėmimus vedė vyr. socialinė pedagogė Dalia Šeliakienė.

 Kitas susitikimas su šios seniūnijos tėveliais bei jų vaikais vyks rugsėjo 15 d. 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Vaiko sveikata šeimos rate ".

Projektas įgyvendinamas 2015 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Kėdainių r. Truskavos, Pernaravos, Gudžiūnų seniūnijose.

Projekto tikslas - padėti sveikiau auginti vaikus Kėdainių rajone socialinėje atskirtyje gyvenančioms jaunoms šeimoms, įgyti sveikos gyvensenos ir elgsenos gebėjimų, bei pozityvios tėvystės įgūdžius. Šeimose augantiems paaugliams formuoti socialinius įgūdžius stiprinant jų psichikos sveikatą.