Mokymai „Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose“

Mokymo programos tikslas – išnagrinėti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus, kurie taikomi nuo 2021-09-01. Šie pakeitimai dar kartą keičia darbo apmokėjimo tvarką švietimo įstaigų darbuotojams, todėl svarbu įvertinti ne tik šio įstatymo pokyčius bei ir tinkamai įforminti vidinius įstaigos dokumentus, tinkamai taikyti Darbo kodekso nuostatas keičiant būtinąsias ir papildomas darbo sutarties sąlygas Seminaro metu bus aptarti pakeitimų įdiegimo etapai (apimantys ir kitų teisės aktų normas).

Seminaras skirtas biudžetinėms įstaigoms vykdančioms švietimo veiklą: vadovams, personalo specialistams, apskaitos darbuotojams.

Seminaro lektorė Renata Paškauskienė.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos.

Mokymų pradžia – 9.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – 8 347 52544

1. Pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymo sąrašo sudarymo reikalavimų peržvalga – praktiniai pastebėjimai. Darbo funkcijų formavimas, keitimas, papildymas.

2. Šveitimo įstaigų darbuotojų darbo krūvio sandara: maksimalus dydžiai, struktūra. Darbo krūvio apimčių nustatymas.

3. Darbo kodekso nuostatų taikymas keičiant darbo sutarčių sąlygas: darbo laiko (krūvio) ir darbo užmokesčio dydžių keitimo sąlygos, dokumentų įforminimas, privalomas darbuotojų informavimas.

4. Darbo laiko apskaita: darbo grafikas (kada jis reikalingas), darbo laiko apskaitos žiniaraštis, žymėjimo reikšmių pasirinkimas nustatant darbo laiko apskaitos tvarką. Papildomo darbo laiko apskaita. Nuotolinio darbo susitarimai ir jo laiko apskaitos tvarkymas. Nušalinimas nuo darbo, prastova.

5. Naujausia informacija dėl individualių darbo santykių organizavimo: kasmetinių, papildomų, pailgintų atostogų suteikimo tvarka, kintamosios dalies skyrimas ir mokėjimas, darbas poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandžiai. Papildomas darbas, jo įforminimas, apmokėjimas už papildomą darbą. Išlaidų kompensavimas, kai darbas yra kilnojamojo pobūdžio ar atliekamas lauko sąlygomis.

6. Papildoma informacija: darbas komandiruotėse, materialinės pašalpos, darbuotojų išlaidų kompensavimas: už keliones į darbą ir į namus, už asmeninio automobilio naudojimą.

Skip to content